Construction Blueprint: ammatillinen kehitys rakennusalalla

Synergiat, Tapahtumat

Joulukuun 10. päivänä pidettiin eurooppalaisen ”Construction Blueprint” -hankkeen, johon Ance osallistuu kumppanina yhdessä Formedilin kanssa, vahvistustilaisuus.

Tammikuussa 2019 alkanut ja joulukuussa 2022 päättyvä hanke on osa Erasmus+-ohjelmaa, ja siihen osallistuu kolme eurooppalaisia alakohtaisia järjestöjä, yhdeksän kansallista järjestöä ja 12 rakennusalan ammatillisen koulutuksen järjestöä 12 Euroopan maasta: Italia, Espanja, Slovenia, Saksa, Belgia, Kreikka, Liettua, Portugali, Suomi, Ranska, Puola ja Irlanti.

Blueprintin tavoitteena on hahmotella strategia rakennusalan ammattitaidon kehittämiseksi ottaen huomioon kiertotalouteen, digitalisaatioon ja energiatehokkuuteen liittyvät tarpeet.

Kumppanuuden tähän mennessä saavuttamien tulosten havainnollistamiseksi Ance järjesti seminaarin, johon osallistui alan asiantuntijoita rakentavaan keskusteluun hankkeessa käsitellyistä kysymyksistä.

Työ- ja sosiaaliministeriön työ- ja työsuhdetoimiston pääjohtajan Romolo De Camillisin alustuksen jälkeen keskustelu käytiin kolmessa erillisessä virtuaalisessa huoneessa, jotka oli omistettu kiertotaloudelle, energiatehokkuudelle ja digitalisaatiolle.

Ensimmäisen pyöreän pöydän keskustelun otsikolla ”Mitä aloitteita voidaan tehdä kiertotalouden laajemman levittämisen edistämiseksi rakennusalalla: nykyiset ongelmat ja tulevaisuuden näkymät” koordinoi ms. Valentina Mingo, ja siinä käsiteltiin aloitteita kiertotalouden laajemman soveltamisen edistämiseksi rakentamisessa.

Toista pyöreän pöydän keskustelua, jonka otsikkona oli ”Ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet ja hajautettu energiantuotanto: miten työntekijöiden taidot muuttuvat suhteessa kunnostusprosesseihin?”, koordinoi Nicola Massaro, ja siinä käsiteltiin erilaisia aiheita, jotka vaihtelivat energiakunnostuksen osaamistarpeista kansallisiin toimenpiteisiin, joita voitaisiin toteuttaa rakennusalan roolin edistämiseksi ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten torjunnassa.

Kolmannen pyöreän pöydän keskustelun otsikolla ”Uusien teknologioiden käyttö rakennusalalla: miten tuotantoprosessit ja työntekijöiden taidot muuttuvat” koordinoi Giampiero Rellini Lerz, ja siinä keskityttiin digitaaliseen siirtymään ja sen edellyttämiin taitoihin.

Keskustelun päätteeksi kukin moderaattori esitteli osallistujien mielipiteet täysistunnossa.

Keskustelun aikana esiin tulleista ehdotuksista laaditaan yhteenveto loppuasiakirjaan, joka on saatavilla lähipäivinä.

Lisätietoja hankkeesta antavat projektipäällikkö Romain Bocognani ja ms. Valeria Andretta, Maria Luisa Colella ja Ms. Silvia Rigano.