Načrt za gradbeništvo: poklicni razvoj v gradbenem sektorju – odmevi iz Italije

10. decembra je potekal dogodek za potrditev evropskega projekta Načrt za gradbeništvo, organizirala sta ga italijanska projektna partnerja, Ance ter Formedil.

Projekt, ki se je začel januarja 2019 in se bo končal decembra 2022, je del programa Erasmus+. V njem sodelujejo tri organizacije, ki združujejo evropske sektorske zveze, devet nacionalnih organizacij in 12 organizacij s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja za gradbeništvo iz 12 evropskih držav: Italije, Španije, Slovenije, Nemčije, Belgije, Grčije, Litve, Portugalske, Finske, Francije, Poljske in Irske.

Cilj projekta Načrt za gradbeništvo je predstaviti strategijo za razvoj strokovnih znanj v gradbenem sektorju ob upoštevanju potreb, povezanih s krožnim gospodarstvom, digitalizacijo in energetsko učinkovitostjo.

Ance je organiziral dogodek, na katerem so bili prikazani rezultati, ki jih je partnerstvo doslej doseglo. Strokovnjaki iz sektorja sodelovali v konstruktivni razpravi o vprašanjih, ki jih je obravnaval projekt.

Po uvodnem nagovoru dr. Romola De Camillisa, generalnega direktorja Urada za delo in industrijske odnose na Ministrstvu za delo in socialne zadeve, je razprava potekala v treh ločenih virtualnih sobah, namenjenih krožnemu gospodarstvu, energetski učinkovitosti oziroma digitalizaciji.

Prvo okroglo mizo z naslovom “Pobude za spodbujanje krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju: sedanji težave in obeti za prihodnost” je vodila ga. Valentina Mingo, obravnavala pa je vprašanje pobud za spodbujanje širše uporabe krožnega gospodarstva v gradbeništvu.

Drugo okroglo mizo z naslovom “Podnebne spremembe, obnovljivi viri energije in decentralizirana proizvodnja energije: kako se v zvezi s postopki prenove spreminjajo znanja in spretnosti delavcev?”, je vodil Nicola Massaro. Na njej so obravnavali različne teme, od potreb po znanjih in spretnostih za energetsko prekvalifikacijo do nacionalnih ukrepov, ki bi jih lahko uvedli za spodbujanje vloge gradbeništva v boju proti negativnim učinkom podnebnih sprememb.

Tretjo okroglo mizo z naslovom “Uporaba novih tehnologij za gradbeni sektor: kako se spreminjajo proizvodni procesi in znanja delavcev” je vodil Giampiero Rellini Lerz, osredotočila pa se je na temo digitalnega prehoda in za to potrebnih znanj.

Ob koncu razprave je na plenarnem zasedanju vsak moderator predstavil mnenja udeležencev.

Predlogi, ki so se pojavili med razpravo, bodo povzeti v zaključnem dokumentu, ki bo na voljo v prihodnjih dneh.

Za dodatne informacije o projektu se obrnite na vodjo projekta, Romaina Bocognanija ter Valerio Andretto, Mario Luiso Colello in Silvio Rigano.