Portugalija sektoriaus ekspertams pristato projekto „Construction Blueprint” rezultatus

Įvykiai

2022 m. spalio 26 d. CENFIC savo patalpose Lisabonoje surengė tiesioginį informacijos sklaidos seminarą pagal projektą „Europos statybos planas”, kuriame buvo pristatytos trys pagrindinės projekto sritys: žiedinė ekonomika, energijos vartojimo efektyvumas ir skaitmeninimas.

Į šį sklaidos renginį susirinko įvairios suinteresuotosios šalys iš Portugalijos civilinės statybos sektoriaus ir profesinio mokymo, jame taip pat galėjo dalyvauti organizacijos darbuotojai, kurie turėjo galimybę dalyvauti šiame svarbiame renginyje.

Šiame seminare išsiskyrė puiki specialistų pranešėjų iš Civilinės statybos sektoriaus ir profesinio mokymo intervencija, siekiant pabrėžti energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo įgūdžių įgijimo svarbą, ir dar labiau racionalizavo savo pasisakymus, o klausimai buvo atviri visuomenei.

Renginys vyko labai pozityviai, labai aktyviai, su dideliais visuomenės pasisakymais, kurie pabrėžė, kad Sektorius turi tapti patrauklesnis, kad pritrauktų įvairiausių sričių Specialistų.