Portugalia prezentuje wyniki projektu Construction Blueprint ekspertom branżowym

Sin categoría

W dniu 26 października 2022 r. CENFIC zorganizował w swoich obiektach w Lizbonie bezpośrednie seminarium upowszechniające w ramach europejskiego projektu Construction Blueprint, które poświęcone było trzem kluczowym obszarom projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna i cyfryzacja”.

Wydarzenie to zgromadziło różnych interesariuszy z sektora budownictwa cywilnego w Portugalii i szkoleń zawodowych, a także było otwarte dla pracowników organizacji, którzy mieli okazję uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

Podczas tego seminarium, doskonała interwencja Specjalistów z sektora budownictwa cywilnego i szkoleń zawodowych wyróżniła się, aby podkreślić znaczenie zdobywania umiejętności w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i cyfryzacji, a także usprawniła ich interwencje, z pytaniami otwartymi dla publiczności.

Wydarzenie odbyło się w bardzo pozytywny, bardzo aktywny sposób, z licznymi interwencjami publiczności, która podkreśliła, że sektor musi stać się bardziej atrakcyjny, aby przyciągnąć profesjonalistów z najróżniejszych dziedzin specjalizacji.