Portugali esittelee rakentamisen Blueprint-hankkeen tulokset alan asiantuntijoille

Tapahtumat

CENFIC järjesti 26. lokakuuta 2022 Lissabonissa sijaitsevissa tiloissaan Euroopan rakentamisen Blueprint-hankkeen puitteissa henkilökohtaisen tiedotusseminaarin, jossa esiteltiin hankkeen kolme keskeistä osa-aluetta: kiertotalous, energiatehokkuus ja digitalisaatio.

Tämä tiedotustilaisuus toi yhteen eri sidosryhmiä Portugalin siviilirakennusalalta ja ammatillisesta koulutuksesta, ja se oli avoin myös organisaation työntekijöille, joilla oli mahdollisuus osallistua tähän tärkeään tilaisuuteen.

Tässä seminaarissa siviilirakennusalan ja ammattikoulutuksen asiantuntijapuhujien erinomainen interventio erottuu korostamaan energiatehokkuuden, kiertotalouden ja digitalisoinnin taitojen hankkimisen tärkeyttä ja virtaviivaistamaan edelleen heidän interventioitaan, joissa oli yleisölle avoimia kysymyksiä.

Tapahtuma järjestettiin erittäin myönteisellä, erittäin aktiivisella tavalla, ja yleisö otti suuria interventioita, jotka korostivat, että alan on tehtävä houkuttelevammaksi, jotta se houkuttelisi ammattilaisia mitä erilaisimmilla erikoisaloilla.