Portugalska sektorskim strokovnjakom predstavila rezultate projekta Construction Blueprint

Dogodki

CENFIC je 26. oktobra 2022 v svojih prostorih v Lizboni v okviru evropskega projekta Construction Blueprint organiziral osebni seminar za razširjanje informacij, na katerem so bila posvečena tri ključna področja projekta “Krožno gospodarstvo, energetska učinkovitost in digitalizacija”.

Na tem diseminacijskem dogodku so se zbrali različni deležniki iz sektorja gradbeništva na Portugalskem in strokovnega usposabljanja, na njem pa so lahko sodelovali tudi zaposleni v organizaciji, ki so imeli priložnost udeležiti se tega pomembnega dogodka.

Na tem seminarju izstopa odlično posredovanje strokovnih govornikov iz sektorja gradbeništva in poklicnega usposabljanja, ki so poudarili pomen pridobivanja znanj s področja energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije ter dodatno racionalizirali svoje intervencije, pri čemer so bila vprašanja odprta za javnost.

Dogodek je potekal zelo pozitivno, zelo aktivno, z velikimi intervencijami javnosti, ki je poudarila, da mora Sektor postati privlačnejši, da bi pritegnil strokovnjake z najrazličnejših področij Specializacije.