Suomijos ekspertai aptaria sektoriaus iššūkius

Įvykiai

2023 m. vasario 1 d. įvyko ekspertų grupės, suburtos įgyvendinant projektą „Construction Blueprint”, posėdis. Buvo apžvelgti ir aptarti projekto pasiekimai. Susidomėjimo sulaukė apklausa, susijusi su daugiadisciplinine ekspertize, kuri buvo vykdoma 2022 m. birželio ir liepos mėn. Į vietą buvo pakviesta 11 ekspertų, dėl TEAM prisijungimo problemų susitikime dalyvavo septyni statybos pramonės ekspertai.

Edukaciniu požiūriu grupė manė, kad tyrimo rezultatai yra naudingi ir turi tiesioginį ryšį su kasdieniu gyvenimu ir būsimais iššūkiais statybos pramonėje. Socialinis poveikis pasireikštų tuo, kad jaunesni darbuotojai perduotų iš taikomųjų programų įgytas žinias vyresniajai kartai. Mainais jie gauna praktinių įgūdžių iš vyresnių darbuotojų – abiem pusėms naudinga situacija. Turint BIM žinių, sumažėja poreikis skambinti vadovui, kai darbuotojas gali pats naudotis BIM ir patikrinti problemą ar planą. Finansinis poveikis atsiranda dėl sutaupytų išlaidų. BIM taip pat siūlo planavimo priemones, todėl mažiau švaistoma medžiagų.

Taip pat buvo aptartas papildomos mokymo programos lygis ir apimtis. Medžiaga yra gerai parengta ir iš dalies atitinka vidaus profesinio mokymo EQF4 lygį, o didelė dalis medžiagos tiesiogiai pereina į EQF5 ir EQF6 lygius, kai kuri net į EQF7 lygį. Tai iš dalies susiję su tuo, kad kitose projekto šalyse profesinė mokykla gali trukti penkerius metus, todėl antrosios pakopos studijos iš dalies baigiamos jau profesinėje mokykloje.