Φινλανδοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν τις προκλήσεις του τομέα

Εκδηλώσεις

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε σε σχέση με το έργο Construction Blueprint συνεδρίασε την 1η Φεβρουαρίου 2023. Τα επιτεύγματα του έργου εξετάστηκαν και συζητήθηκαν. Ενδιαφέρον προκάλεσε μια έρευνα που αφορούσε τη διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, η οποία διεξήχθη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022. Είχαν προσκληθεί 11 εμπειρογνώμονες, λόγω προβλημάτων σύνδεσης με το TEAM, στη συνάντηση συμμετείχαν επτά εμπειρογνώμονες από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Από εκπαιδευτικής άποψης, η ομάδα θεώρησε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν χρήσιμα και είχαν άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή και τις μελλοντικές προκλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο κοινωνικός αντίκτυπος θα ήταν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκτούν από τις εφαρμογές στις μεγαλύτερες γενιές. Σε αντάλλαγμα, αποκτούν πρακτικές δεξιότητες από τους παλαιότερους εργαζόμενους – μια κατάσταση που είναι επωφελής για όλους. Με την τεχνογνωσία BIM, μειώνεται η ανάγκη κλήσης του διευθυντή, όταν ο εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ίδιος το BIM και να ελέγξει το πρόβλημα ή το σχέδιο. Ο οικονομικός αντίκτυπος προέρχεται από την εξοικονόμηση κόστους. Η ΒΙΜ προσφέρει επίσης εργαλεία σχεδιασμού, οπότε υπάρχει λιγότερη σπατάλη υλικού.

Συζητήθηκε επίσης το επίπεδο και το πεδίο εφαρμογής του συμπληρωματικού προγράμματος σπουδών. Το υλικό είναι καλά προετοιμασμένο και ανταποκρίνεται εν μέρει στο επίπεδο EQF4 της εγχώριας επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ ένα μεγάλο μέρος του υλικού πηγαίνει απευθείας στα επίπεδα EQF5 και EQF6, μερικά ακόμη και στα επίπεδα EQF7. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι στις άλλες χώρες του έργου, η επαγγελματική σχολή μπορεί να είναι πενταετής, και έτσι οι μεταπτυχιακές σπουδές ολοκληρώνονται εν μέρει ήδη στην επαγγελματική σχολή.