Suomalaiset asiantuntijat käsittelevät alan haasteita

Tapahtumat

Construction Blueprint -hankkeen yhteydessä koottu asiantuntijaryhmä kokoontui 1. helmikuuta 2023. Hankkeen saavutuksia tarkasteltiin ja niistä keskusteltiin. Kiinnostusta herätti monialaiseen asiantuntemukseen liittyvä kysely, joka toteutettiin kesä- ja heinäkuussa 2022. Paikalle oli kutsuttu 11 asiantuntijaa, TEAMin kirjautumisongelmien vuoksi kokoukseen osallistui seitsemän rakennusalan asiantuntijaa.

Koulutuksellisesta näkökulmasta ryhmä piti tutkimustuloksia hyödyllisinä ja suorana yhteytenä arkeen ja tulevaisuuden haasteisiin rakennusalalla. Sosiaalinen vaikutus olisi se, että nuoremmat työntekijät siirtävät sovelluksista saatua tietoa vanhemmille sukupolville. Vastineeksi he saavat käytännön taitoja vanhemmilta työntekijöiltä – win-win-tilanne. BIM-osaamisen myötä tarve soittaa esimiehelle vähenee, kun työntekijä voi itse käyttää BIM:ää ja tarkistaa ongelman tai suunnitelman. Taloudellinen vaikutus tulee kustannussäästöistä. BIM tarjoaa myös suunnittelutyökaluja, joten materiaalihukkaa syntyy vähemmän.

Keskusteltiin myös täydentävän opetussuunnitelman tasosta ja laajuudesta. Materiaali on hyvin valmisteltu ja vastaa osittain kotimaisen ammatillisen koulutuksen EQF4-tasoa, ja suuri osa materiaalista menee suoraan EQF5- ja EQF6-tasoille, osa jopa EQF7-tasoille. Tämä johtuu osittain siitä, että muissa hankemaissa ammattikoulu voi olla viisivuotinen, ja näin ollen jatko-opinnot suoritetaan osittain jo ammattikoulussa.