Finski strokovnjaki obravnavajo izzive sektorja

Dogodki

Skupina strokovnjakov, sestavljena v okviru projekta Construction Blueprint, se je sestala 1. februarja 2023. Pregledali so dosežke projekta in o njih razpravljali. Zanimanje je vzbudila anketa, povezana z multidisciplinarnim strokovnim znanjem, ki je bila izvedena junija in julija 2022. Na kraj je bilo povabljenih 11 strokovnjakov, zaradi težav s prijavo v TEAM pa se je srečanja udeležilo sedem strokovnjakov iz gradbeništva.

Z izobraževalnega vidika je skupina menila, da so rezultati raziskave koristni in neposredno povezani z vsakdanjim življenjem in prihodnjimi izzivi v gradbeništvu. Družbeni učinek naj bi bil, da bi mlajši zaposleni prenašali znanje, pridobljeno z aplikacijami, na starejše generacije. V zameno dobijo praktična znanja od starejših zaposlenih – situacija, v kateri imata koristi obe strani. S strokovnim znanjem BIM se zmanjša potreba po klicu vodje, ko lahko zaposleni sam uporabi BIM in preveri težavo ali načrt. Finančni učinek izhaja iz prihrankov pri stroških. BIM ponuja tudi orodja za načrtovanje, zato je manj zapravljanja materiala.

Razpravljalo se je tudi o ravni in obsegu dopolnilnega učnega načrta. Gradivo je dobro pripravljeno in delno ustreza ravni EOK4 domačega poklicnega usposabljanja, velik del gradiva pa gre neposredno na ravni EOK5 in EOK6, nekaj celo na raven EOK7. To je deloma posledica dejstva, da je v drugih državah projekta poklicna šola lahko dolga pet let in se tako podiplomski študij delno zaključi že v poklicni šoli.