Program usposabljanja

Eden od ciljev projekta NAČRT ZA GRADBENIŠTVO (Construction Blueprint) je spodbujati izpopolnjevanje in prekvalifikacijo gradbenih delavcev v Evropski uniji. Mednarodni konzorcij sodeloval pri zasnovi in razvoju serije učnih načrtov za poklicno usposabljanje in izobraževanje, konkretno na temo energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije za gradbeni sektor. Namenjeni so delavcem in/ali študentom na ravni kvalifikacij med 3 in 5 evropskega ogrodja kvalifikacij – EQF (oz. 3 in 6 SOK) ter vključujejo program usposabljanja, cilje, zajete kompetence, število ur itd.

Razviti učni načrti za poklicno izobraževanje in usposabljanje so skupni na evropski ravni, vendar je vsaka država, ki sodeluje v projektu, programe prilagodila svojim nacionalnim potrebam. Poleg tega jih lahko vsaka šola poklicnega izobraževanja in usposabljanja v teh državah ali v drugih državah EU prilagodi potrebam svojih učencev po usposabljanju.

Ta zasnova učnega načrta upošteva tudi prilagoditev usposabljanja za morebitno sprejetje v začetnem in nadaljevalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter upošteva različne vrste izvajanja: osebno, e-učenje, kombinirano učenje. Upošteva tudi vidike učenja na delovnem mestu (WBL). Število ur vključuje teoretične in praktične temehttps://constructionblueprint.eu/wp-content/uploads/2020/02/D4.-Roadmap-and-Action-Plan.pd ter se lahko prilagodi usposabljanju na delovnem mestu ali fizičnim delavnicam v centrih in šolah poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Na voljo. Kliknite tukaj in si jo oglejte!

Vsebine usposabljanja, povezane z učnimi načrti poklicnega izobraževanja in usposabljanja:

Vse teme, vključene v tri učne načrte poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU), so dopolnjene s konkretnimi učnimi gradivi, ki so bila uporabljena na pilotnih tečajih v državah konzorcija. Splošno učno gradivo za PIU v okviru gradbenega načrta je bilo razvito v treh kategorijah: energetska učinkovitost, digitalizacija in krožno gospodarstvo, partnerji pa so ga prilagodili nacionalnim razmeram.

Razmerje med razvitimi moduli usposabljanja je:

Energetska učinkovitost

 1. Uvod
 2. EU in nacionalne politike. Podnebne spremembe in politike. Načela sNES. Nacionalni predpisi.
 3. Energija in stavbe. Kako deluje energija. Nizkoenergijske tehnike.
 4. Gradbeni material 1. Zračna tesnost v stavbah. Strategija za zrakotesnost. Preskus zračne prepustnosti.
 5. Gradbeni material 2. Neprekinjena izolacija. Toplotni mostovi. Okna in vrata.
 6. Storitve ogrevanja in hlajenja. Ogrevanje in hlajenje prostorov. Ogrevanje vode.
 7. Prezračevanje. Tokovi prezračevanja. Vrste prezračevanja. Strategija prezračevanja.
 8. Prilagajanje podnebju. Udobje. Kakovost zraka.
 9. Sodelovanje in komuniciranje. Vloge in odgovornosti. Sistemsko razmišljanje. Mentorstvo.
 10. Obnovljivi viri energije. Uvod v obnovljive vire energije. Obnovljivi viri energije. Študije primerov ogrevanja in hlajenja.
 11. Energetska prenova. Strategija prenove. Uvod v optimizacijo stroškov.
 12. Nizko energijska razsvetljava. Pametna razsvetljava. Mala energija.
 13. Pametni krmilniki in števci. Pametni krmilniki in senzorji. Pametni merilniki.
 14. Merjenje uspešnosti. Zaporedje dela. Razumevanje U-vrednosti. Postopki energetskega ocenjevanja.
 15. Pametna mesta. Pametna okrožja in soseske. Energetske zadruge

Digitalizacija

 1. Uvod
 2. EU in nacionalne politike. Politike EU na področju digitalizacije. Nacionalna digitalizacija.
 3. Uvod v digitalna orodja. Komunikacijska orodja. Orodja za sodelovanje.
 4. Uvod v digitalne tehnologije. Tehnologije na kraju samem. Tehnologije zunaj lokacije.
 5. Varstvo podatkov. Kibernetska varnost. Upravljanje in shranjevanje digitalnih podatkov.
 6. Uvod v BIM. Osnove BIM. Načela BIM. Uporaba in programska oprema BIM.
 7. Uporaba BIM v gradbeništvu. Objekti BIM. Ravni zrelosti. Uporaba BIM v posameznih fazah.
 8. BIM in sodelovanje. Dostop do informacij prek oblaka. Dostop do informacij z mobilnimi napravami (aplikacije, QR itd.). Pregled BIM in reševanje težav. Kvantifikacija in odkrivanje neskladij.
 9. Vloge in prenos znanja. Vloge BIM in struktura datotek. Digitalni delovni tokovi. Sistemsko razmišljanje.
 10. Uvod v preverjanje kakovosti. Nadzor kakovosti in kontrole. Gradbena skladnost.
 11. Preverjanje kakovosti na gradbišču. Gradbeni material. Preverja stavbo. Preverjanja storitev.
 12. Avtomatizacija in umetna inteligenca. Avtomatizacija. Umetna inteligenca in 3D tiskanje. Oblačila za nošenje in razširjena resničnost. Pametni nadzor.
 13. Gradnja 2030. Kvantno računalništvo in blockchain. Digitalno v prihodnosti. Prihodnje izbire.
 14. Orodja za energetsko učinkovitost. Orodja za energetsko učinkovitost. Orodja za energetsko simulacijo.
 15. Orodja za krožno gospodarstvo. Trajnostno gradbeništvo. Preverjanja BIM za LCA. Preverjanja BIM za LCC.
 16. Uvod v digitalne potne liste. Digitalni dnevniki. Digitalni gradbeni potni listi. Digitalni gradbeni potni listi za prenovo.

Krožno gospodarstvo

 1. Uvod
 2. EU in nacionalne politike. Načela krožnega gospodarstva EU. Zelene politike za gradbeništvo. Nacionalni predpisi.
 3. Uvod v krožno gospodarstvo. Uvod v trajnostni razvoj. Vgrajen ogljik v grajenem okolju. Načela krožnega gospodarstva.
 4. Krožno gospodarstvo in gradbeništvo. Krožni posegi. Cilji trajnostnega razvoja. Sistemi zelenega certificiranja in krožnost.
 5. Ravnanje z odpadki in naravnimi viri. Ravnanje z odpadki. Revizije pred rušenjem in pred razvojem. Rušenje, ponovna uporaba, recikliranje, sprememba namembnosti.
 6. Gradbeni materiali in sistemi. Krožni materiali in sistemi v stavbah. Gradbene tehnike za krožno gradnjo.
 7. Upravljanje voda. Načrt upravljanja voda. Upravljanje z vodo na kraju samem.
 8. Vitka in modularna gradnja. Vitka gradnja. Modularna gradnja.
 9. Analiza življenjskega cikla. Uvod v LCA. LCA in ravni gradbenih certifikatov.
 10. Izračun stroškov življenjskega cikla. Uvod v LCC. Strategija LCC.
 11. Sodelovanje in komuniciranje. Vloge in odgovornosti pri sodelovanju. Orodja za komuniciranje.
 12. Zeleno javno naročanje. Uvod v zelena javna naročila. Javni razpisi in krožno javno naročanje. Certificiranje in ekološke oznake.
 13. Certificiranje v gradbeništvu. Okoljska izjava o izdelku (EPD). Okoljski odtis izdelka (PEF). Znaki za okolje.
 14. Uporaba orodij za krožno gradnjo. Orodja za krožno gradnjo (LCA in LCC). Metodologija izračuna.

Gradivo za usposabljanje bo na voljo v nacionalnih jezikih vsem ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali zainteresiranim osebam, ki bi ga želele uporabljati (na zahtevo).

Če želite uporabiti to gradivo (in ga po potrebi prilagoditi), se obrnite na nacionalnega referenta za projekt NAČRT ZA GRADBENIŠTVO (Construction Blueprint) v državi od kod prihajate.

Solski Center Kranj (SCKR)

Nataša Kristan. natasa.kristan@sckr.si