Cyfryzacja

Budowa umiejętności cyfryzacyjnych jest jednym z największych wyzwań stojących przed przemysłem budowlanym na drodze do ulepszenia kapitału ludzkiego w sektorze. COM (2012) 433  „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw” określił umiejętności ICT jako wyzwanie stojące na drodze ku ulepszeniu kapitału ludzkiego w sektorze. Raport analityczny ECSO „Ulepszanie podstaw kapitału ludzkiego” informuje o niskim współczynniku cyfryzacji w sektorze, a także o nowych potrzebach związanych z przechodzeniem na projekty BIM i zwiększeniem automatyzacji mieszkań. Powstaną nowe scenariusze pracy, które będą wymagały rozsądnego poziomu umiejętności pracowników budowlanych w zakresie cyfryzacji.

BIMzeED

Education for zero energy buildings using Building Information Modeling (BIM)
Visit website

Lean Construction

Training program in Lean methodology
Visit website

Net-Ubiep

Network for using BIM to increase the energy buildings performance
Visit website

Upp Games

Basic Health and Safety skills on Works at Height through Serious Games (app)
Visit website

H&S Games

Serious games on Health and Safety for mobile learning
Visit website

VRoad

Virtual Reality application for Health and Safety training in European road works
Visit website

Construction Inheritance

Transfer of know-how from older construction workers to younger ones
Visit website

Bionic

Body Information On an Intelligent Chip
Visit website

Mobi3Con

A mobile device with 3D site plans, to help site managers and other site personnel on the job
Visit website

DigiPlace

Digital Platform for Construction to develop of future common ecosystems of digital services
Visit website

TransToWork

 Work based Learning in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry: the transition of young people to Work
Visit website

Si!BIM

Improving digital skills of construction workers
Visit website

Tycon

Mini-games that foster entrepreneurial skills for the construction sector
Visit website

European Cluster Collaboration Platform

A service facility aiming to provide cluster organisations with modern tools
Visit website

Icaro

innovative qualifications for technological and organizational innovation in building sector
Visit website

Icons

Promoting the understanding of BIM in the construction sector
Visit website

Brak wyników.