Digitalizacija

V gradbenem sektorju je eden glavnih izzivov dvig nivoja digitalnih spretnosti zaposlenih. V dokumentu “Strategija za trajnostno konkurenčnost gradbenega sektorja in gradbenih podjetij” (COM (2012) 433) so spretnosti IKT opredeljene kot ovira, ki jo je treba premagati, če želimo izboljšati človeški kapital v sektorju. Poleg tega analitično poročilo opazovalne skupine za evropski gradbeni sektor o izboljšanju človeškega kapitala navaja, da bo zaradi slabe digitalizacije v sektorju, prehoda na projekte BIM in tudi povečanja domače avtomatizacije prišlo do novih delovnih scenarijev, ki bodo zahtevali visoko raven digitalnih spretnosti gradbenih delavcev.

BIMzeED

Education for zero energy buildings using Building Information Modeling (BIM)
Visit website

Lean Construction

Training program in Lean methodology
Visit website

Net-Ubiep

Network for using BIM to increase the energy buildings performance
Visit website

Upp Games

Basic Health and Safety skills on Works at Height through Serious Games (app)
Visit website

H&S Games

Serious games on Health and Safety for mobile learning
Visit website

VRoad

Virtual Reality application for Health and Safety training in European road works
Visit website

Construction Inheritance

Transfer of know-how from older construction workers to younger ones
Visit website

Bionic

Body Information On an Intelligent Chip
Visit website

Mobi3Con

A mobile device with 3D site plans, to help site managers and other site personnel on the job
Visit website

DigiPlace

Digital Platform for Construction to develop of future common ecosystems of digital services
Visit website

TransToWork

 Work based Learning in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry: the transition of young people to Work
Visit website

Si!BIM

Improving digital skills of construction workers
Visit website

Tycon

Mini-games that foster entrepreneurial skills for the construction sector
Visit website

European Cluster Collaboration Platform

A service facility aiming to provide cluster organisations with modern tools
Visit website

Icaro

innovative qualifications for technological and organizational innovation in building sector
Visit website

Icons

Promoting the understanding of BIM in the construction sector
Visit website