Interaktivni zemljevid

12 držav v projektu Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) je opredelilo različne dobre prakse in inovativne pobude (na regionalni in nacionalni ravni), ki se ukvarjajo z vrzelmi in neusklajenostmi v spretnostih na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije, krožnega gospodarstva ter varnosti in zdravja pri delu. Obstajajo tudi različne pobude za izboljšanje mobilnosti v Evropi in povečanje privlačnosti gradbenega sektorja.

Te dobre prakse so opisane v preglednicah s podrobnimi podatki o vodilni organizaciji, ciljih, ciljnih skupinah in učinkih posameznih pobud. Pobude so zbrane v indeksirani bazi podatkov z več kot 100 konkretnimi primeri, ki so na voljo na spletnem interaktivnem zemljevidu. Uporabniki lahko s pomočjo filtrov najdejo točno določen podatek in po želji prenesejo rezultate.

Kliknite tukaj, če si želite ogledati interaktivni zemljevid (na voljo samo v angleščini).