Spoznajte evropske strokovnjake v projektu Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo)

Srečanja

Med uvodnim srečanjem smo spoznali ekipo, ki bo razvijala nov sektorski strateški pristop k sodelovanju na področju znanj in spretnosti v gradbeništvu.

Koalicijo gradbenih znanj in spretnosti vodi organizacija Fundación Laboral de la Construcción, ki je odgovorna za uspešno doseganje ciljev. Pobuda združuje tri sektorske evropske organizacije: FIEC, EBC in EFBWW; devet nacionalnih predstavnikov sektorja: CNC, CC, FFB, Pedmede, ZDB, Ance, LSA, GZS in poljski sindikat Budowlani ; ter dvanajst centrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter visokošolskih centrov: Ifapme, LIT, Sataedu, Akmi, BZB, BFW-NRW, Formedil, VSRC, CCCA-BTP, Cenfic in SCKR – iz 12 evropskih držav