Mobilnost v Evropi

Med izvajanjem teh aktivnosti bo partnerstvo opredelilo obstoječe rešitve za omogočanje/olajšanje mobilnosti študentov PIU, brezposelnih, vajencev/pripravnikov, iskalcev zaposlitve, učiteljev na usposabljanjih in izvajalcev usposabljanj v Evropi, ter jih promovirali prek nove platforme Koalicij sektorskih spretnosti (KSS).

Priložnosti EU

Za večjo obveščenost o priložnostih za financiranje razvoja znanja zaposlenih v gradbeništvu s strani EU bo na portalu KSS na voljo posebno poglavje z informacijami in smernicami za učinkovito črpanje sredstev.

Zaveza EU za vajeništvo

Partnerstvo bo spodbujalo zainteresirane strani, zlasti gradbena podjetja, da se pridružijo Koaliciji EU za vajeništvo, kar storijo s podpisom zaveze za vajeništvo za gradbeništvo prihodnosti (http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/apprenticeships/) Sektorski predstavniki bodo podjetja obvestili o tem prek svojih regionalnih/lokalnih predstavnikov.