Začetek projekta, ki ga vodi Španija bo oblikoval evropsko strategijo za strokovna znanja in spretnosti gradbenih delavcev v Evropi

Srečanja

Fundación Laboral de la Construcción ima vodilno vlogo pri tej pobudi, v okviru katere se bo oblikoval strateški okvir za strokovna znanja in spretnosti v sektorju, pri čemer bo skozi štiriletno obdobje sodelovalo 24 partnerjev iz dvanajstih evropskih držav.

Več kot 40 predstavnikov institucij evropske gradbene industrije se je ob začetku evropskega projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) sestalo na sedežu Fundación Laboral de la Construcción v Madridu. Cilj projekta je oblikovati strategijo strokovnih kompetenc in kvalifikacij v okviru Evropske unije (EU).

Gre za štiriletni projekt s proračunom v višini 4.000.000,00 evrov, ki ga je lani septembra Evropska komisija odobrila konzorciju pod vodstvom Fundación Laboral de la Construcción. Konzorcij sestavlja 24 sektorskih organizacij, med njimi so poslovna združenja, sindikati in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz 12 evropskih držav.

Enrique Corral, generalni direktor Fundación Laboral de la Construcción, je kot gostitelj uvodnega srečanja projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) pozdravil partnerje in na kratko predstavil delovanje njegove organizacije.

Pavol Krempasky, vodja projektov pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) Evropske komisije, ki je ob začetku srečanja prisostvoval prek videokonference je izrazil svojo pripravljenost pomagati partnerstvu. Poudaril je, da je ponosen na svojo vlogo pri pobudi, ki bo zaznamovala razvoj znanj in spretnosti v evropski gradbeni industriji.

Med drugim v projektu sodelujejo evropske organizacije delodajalcev European Construction Industry Federation (FIEC),  European Builders Confederation (EBC), European Federation of Building and Wood Workers (EFBWW) ter različne organizacije delodajalcev in institucije za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Spoznajte strokovnjake v projektu Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo)

To je prvo od osmih srečanj konzorcija do konca projekta leta 2022, ko bodo v Bruslju predstavljeni rezultati: orodje “WatchTower” za zagotavljanje točnih informacij o potrebah po usposabljanjih v različnih državah z uporabo masovnih podatkov; metodologija za pregledovanje profilov in strokovnih kvalifikacij v gradbeništvu, zbirka nacionalnih in regionalnih dobrih praks, ki ilustrirajo in spodbujajo pobude za odpravljanje pomanjkanja strokovnih spretnosti in množičen odprt spletni tečaj (MOOC) za ozaveščanje gradbenih delavcev o pomembnih temah, kot so digitalizacija, energetska učinkovitost in krožno gospodarstvo.

V okviru tega projekta, ki sodi med “Koalicije za sektorske kompetence, usmerjene v izvajanje novega strateškega pristopa (Blueprint – načrt) za sektorsko sodelovanje na področju konkurenčnosti”, bo konzorcij predlagal način za učinkovito soočanje z izzivi inovacij, konkurenčnosti in zaposlovanja v gradbeništvu, ki bo del “novega programa znanj in spretnosti za Evropo”, sprejetega leta 2016, pod sloganom “z roko v roki za večji človeški kapital, zaposljivost in konkurenčnost”.

Tudi ženske lahko gradijo

Poleg tega bomo v okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) izvajali kampanjo ozaveščanja za večjo privlačnost sektorja med ženskami in mladimi ter za njihovo enakomerno zastopanost v sektorju, pa tudi spodbujali mobilnost vajencev in strokovnjakov iz držav članic EU.