Poklicni profili in kvalifikacije

Na evropski in nacionalni ravni se bodo analizirali ustrezni poklicni profili in njihova potrebna znanja na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva.