Poklicni profili in kvalifikacije

Opredelitev poklicev in profilov, ki omogočajo posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc, ki se zahtevajo od delavcev za izpolnjevanje sedanjih in prihodnjih zahtev gradbenih podjetij.

Na voljo septembra 2022

Meni