Poklicni profili in kvalifikacije

Na evropski in nacionalni ravni so bili opredeljeni ustrezni poklicni profili in njihova potrebna znanja na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva. Izvedena primerjalna raziskava je omogočila ugotoviti povezavo med pomanjkanjem znanj in spretnosti ter poklicnimi profili in vsebuje vrsto priporočil glede izbire profilov EU kot predmeta strategije izpopolnjevanja, predstavitve evropskih okvirov gradbenih kompetenc, ki se nanašajo na metodologijo in postopek poklicnih profilov, ter povezave evropskih poklicnih profilov s potrebami po znanjih in spretnostih v posameznih državah in v EU na splošno.

Poleg tega je vsaka sodelujoča država pripravila nacionalno raziskavo, v kateri so analizirali glavne poklicne profile in poklice v gradbenem sektorju, da bi predlagali tiste, ki jih je treba bolj posodobiti z vidika energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije.

Vsi dokumenti in informacije so na voljo spodaj.