Slide

Profili in kvalifikacije

Poročilo o metodologiji za sistematično prepoznavanje poklicnih profilov, ki jih je treba pregledati, posodobiti ali ustvariti v gradbeništvu.

Dostopno novembra 2021

Meni