Vsebina projekta

Projekt Skills Blueprint for the Construction Industry (Načrt znanj in spretnosti za gradbeno industrijo), skrajšano Construction Blueprint, je financiran iz razpisa programa Erasmus+ Evropske unije za leto 2018 in je vključen v ključni ukrep 2 Koalicij sektorskih spretnosti (sklop 3) za izvajanje novega strateškega pristopa (načrta – Blueprint) k sektorskemu sodelovanju na področju spretnosti.

Glavni cilj projekta Construction Blueprint je razviti nov strateški pristop (načrt – Blueprint) na področju gradbeništva za zmanjšanje pomanjkanja spretnosti, vrzeli in neusklajenosti v spretnostih na trgu dela s sodelovanjem med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja in potrebami trga dela.

Za uspešno uresničitev tega cilja projekt združuje tri sektorske evropske organizacije, devet nacionalnih sektorskih predstavnikov ter dvanajst ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter visokošolskega izobraževanja iz dvanajstih držav Evropske unije.

Pregled projekta

Trajanje

4 leta, od januarja 2019 do decembra 2022.

PRORAČUN

4.000.000 €

Koordinator Projekta

Fundación Laboral de la Construcción (Spain).

Sektorska Strategija Veščin

Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) bo dosežen v skladu s strategijo sektorskih spretnosti in združeval izkušnje pridobljene iz drugih pobud, in bo celostno predstavljen tako da  bo opredelil politične, gospodarske, socialne, tehnološke, pravne in okoljske dejavnike, ki lahko vplivajo na sektorske spretnosti in ponudbo usposabljanja. Dejavnosti, mejniki in rezultati bodo med projektom usmerjali razvoj naslednjih dejavnosti:

  • Zbiranje dobrih praks na nacionalni in regionalni ravni za prikaz in spodbujanje drugih pobud na področju zmanjševanja  vrzeli v spretnostih, vključenih v interaktivni zemljevid.
  • Oblikovanje in poskusno izvajanje učnih načrtov usposabljanja za energetsko učinkovitost, krožno gospodarstvo in digitalizacijo za gradbeno industrijo; na voljo bodo tudi različna spletna usposabljanja (Massive Open Online Course -MOOC-) o teh temah.
  • Oblikovanje orodja (Observatorij) za zagotavljanje dragocenih informacij o posebnih potrebah po spretnostih na regionalni/nacionalni ravni.
    Opredelitev in izbor poklicnih profilov, ki jih je treba posodobiti z vidika energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije.
  • Izvajanje kampanje ozaveščanja na področju gradbeništva, da bi gradbena industrija postala privlačnejša za mlade in ženske, ter opredelitev in spodbujanje rešitev za lažjo mobilnost gradbenih delavcev v Evropi.
  • Oblikovanje novega virtualnega orodja (spletne strani) kjer bodo deležnikom na voljo vsi rezultati projekta prav tako pa tudi platforma koalicije sektorskih spretnosti za sodelovalno delo.

Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) se bo začel uvajati tako, da se bodo vključili glavni akterji na trgu (izobraževanje-gospodarstvo-politično-okolje-civilna družba/kultura) za izkoriščanje priložnosti, da bi kar najbolje izkoristili svoje talente. Skupaj s partnerstvom bodo tvorili koalicijo sektorskih spretnosti, ki je potrebna za spodbujanje trajnostne sektorske strategije in izvajanje načrta za gradbeništvo (Construction Blueprint).