Slide
Kampanja ozaveščanja

Privlačnost gradbene industrije

Namen te kampanje je oblikovanje skupnih ukrepov za spodbujanje privlačnosti sektorja kot prve poklicne izbire med mladimi, zlasti ženskami.

Nabor talentov, dobrih praks in projektov

Večina partnerjev izvaja pobude za spodbujanje in izboljšanje podobe in privlačnosti gradbene industrije.

Partnerstvo bo rezultate projekta izvajalo s pomočjo Načrta za gradbeništvo (Construction Blueprint). Rezultati bodo objavljeni na spletu.

Dan odprtih vrat Erasmus +

Dan odprtih vrat Erasmus +

Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja bomo v vseh sodelujočih državah praznovali prvi skupni evropski dan odprtih vrat Erasmus +.
Določitev datuma prireditve, ki bo organizirana po določenem protokolu, bo sprejet po dogovoru projektnih partnerjev. K sodelovanju bodo povabljena podjetja in potencialni udeleženci izobraževanj.

Povabljeni bodo tudi udeleženci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so že sodelovali v projektih mobilnosti Erasmus+, da delijo svoje izkušnje.

Promocija po osnovnih šolah

Z namenom izboljšanja podobe gradbene industrije bo vsaka država organizirala 4 obiske osnovnih šol. Za izvedbo teh obiskov bo razvit poseben protokol in promocijsko gradivo (plakati, nalepke, pripomočki itd.).

Uravnotežena zastopanost spolov v panogi

Za ponoven razmislek o vlogi žensk v gradbeni industriji in njihovem usposabljanju je treba vključiti glavne deležnike. Mnogi od njih so v tem projektu že zastopani. Zato bo tudi na usmerjevalna srečanja v vsaki državi povabljen strokovnjak za enakost med spoloma, ki bo govoril o dobrih praksah vključevanja žensk v gradbeništvo. Ti govori bodo posneti in naloženi na portalu SSA.

Promocija preko socialnih omrežij

Za spodbujanje prepoznavnosti gradbene industrije med mladimi in ženskami bodo oblikovane dejavnosti ozaveščanja in ciljno usmerjene kampanje na socialnih omrežjih. Med drugim naj bi se pripravile in intenzivno promovirale oglaševalske akcije, video posnetki na Facebooku, Instagramu, Twitterju itd. Za ta namen bodo uporabljeni tudi medijski profili projektnih partnerjev.

Meni