Privlačnost gradbene industrije

V tem razdelku so prikazani različni skupni ukrepi, izvedeni za spodbujanje privlačnosti sektorja, kot prve poklicne izbire med mladimi in zlasti ženskami.

Izbor najboljših praks, ki se izvajajo v evropskih državah in so namenjene privabljanju žensk in mladih v gradbeni sektor.

Povzetek 1st dogodka Erasmus+ ODPRTA VRATA, organiziranega v Bruslju, dne 22. februarja 2023, na katerem so sodelovali strokovnjaki iz evropskih izobraževalnih ustanov, ki so delili svoje znanje na temo mladih in mobilnosti ter kako pritegniti zanimanje več žensk za gradbeni sektor.

Zbiranje pobud, namenjenih otrokom in mladim, da bi pridobili njihovo zanimanje za gradbeništvo

Serija intervjujev, na katere so se odzvale ženske, ki so zaposlene v gradbeništvu.

Serija kratkih video intervjujev z mladimi fanti in dekleti, ki obiskujejo gradbene šole.