Opazovalnica

Observatorij znanj in spretnosti za gradbeni sektor je bil vzpostavljen kot orodje za opazovanje in spremljanje potreb po znanjih in spretnostih, ki jih izražajo gradbena podjetja iz različnih držav EU, kar uporabnikom omogoča tesnejši pristop k predvidevanju znanj in spretnosti na nacionalni/evropski ravni.

Ta observatorij za gradbene spretnosti je namenjen dopolnjevanju podatkov in informacij o gradbenem ekosistemu, ki jih zagotavlja Evropski observatorij za gradbeni sektor (ECSO).

Glavni cilj Observatorija spretnosti je postati kanal za nadnacionalno izmenjavo znanja in sektorsko obogatitev, ki zagotavlja ustrezne informacije za vse, ki delujejo v gradbenem sektorju, za podjetja in zlasti za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo našli pomembne in posodobljene informacije o sedanjih in prihodnjih potrebah po spretnostih, ki jim bodo v pomoč pri prilagajanju ponudbe usposabljanja.

V Observatoriju boste našli statistične podatke,

V Observatoriju boste našli statistične podatke, poročila, članke in zanimive povezave, povezane s spretnostmi in usposabljanjem v gradbenem sektorju.

Druge opazovalnice

Gre za pobudo v okviru programa COSME – programa EU za konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP). Redno analizira in izvaja primerjalne ocene gradbenega sektorja v vseh 27 državah EU in Združenem kraljestvu, da bi evropske oblikovalce politike in zainteresirane strani seznanjali s tržnimi razmerami in razvojem politik.

Opazovalnica gradbenega sektorja pri Fundación Laboral de la Construcción

Namenjena je izmenjavi mnenj s socialnimi partnerji, institucijami, organizacijami in katero koli interesno skupino v gradbenem sektorju Španije. Omogoča sodelovanje strokovnjakov in referenčnih subjektov v gradbenem sektorju.

Opazovalnica stavbnega fonda vsebuje bazo podatkov in preglednice za spremljanje energetske učinkovitosti stavb v celotni Evropi. Zajema širok razpon z energijo povezanih tem in vsebuje informacije o stavbnem fondu, porabi energije, gradbenih elementih in nameščenih tehničnih stavbnih sistemih, certifikatih o energijski učinkovitosti, skoraj nič-energijskih stavbah in stopnjah prenove, pa tudi o področjih, kot so energetska revščina in vidiki financiranja.

Evropski observatorij za energetsko revščino (EPOV) je vznemirljiva nova pobuda Evropske komisije za pomoč državam članicam pri njihovih prizadevanjih za boj proti energetski revščini. Obstaja za izboljšanje merjenja, spremljanja in izmenjave znanj in najboljših praks na področju energetske revščine.