Opazovalnica

Spletno orodje za predvidevanje potreb po znanju in spretnostih na evropski in nacionalni ravni s kombinacijo informacij iz primarnih virov (anketa) in sekundarnih virov. To orodje bo partnerjem pomagalo pri sprejemanju odločitev glede ponudbe usposabljanja.

Dostopno marca 2023

Druge opazovalnice

Gre za pobudo v okviru programa COSME – programa EU za konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP). Redno analizira in izvaja primerjalne ocene gradbenega sektorja v vseh 27 državah EU in Združenem kraljestvu, da bi evropske oblikovalce politike in zainteresirane strani seznanjali s tržnimi razmerami in razvojem politik.

Opazovalnica gradbenega sektorja pri Fundación Laboral de la Construcción

Namenjena je izmenjavi mnenj s socialnimi partnerji, institucijami, organizacijami in katero koli interesno skupino v gradbenem sektorju Španije. Omogoča sodelovanje strokovnjakov in referenčnih subjektov v gradbenem sektorju.

Opazovalnica stavbnega fonda vsebuje bazo podatkov in preglednice za spremljanje energetske učinkovitosti stavb v celotni Evropi. Zajema širok razpon z energijo povezanih tem in vsebuje informacije o stavbnem fondu, porabi energije, gradbenih elementih in nameščenih tehničnih stavbnih sistemih, certifikatih o energijski učinkovitosti, skoraj nič-energijskih stavbah in stopnjah prenove, pa tudi o področjih, kot so energetska revščina in vidiki financiranja.

Evropski observatorij za energetsko revščino (EPOV) je vznemirljiva nova pobuda Evropske komisije za pomoč državam članicam pri njihovih prizadevanjih za boj proti energetski revščini. Obstaja za izboljšanje merjenja, spremljanja in izmenjave znanj in najboljših praks na področju energetske revščine.