Rezultati

Glavna prednost in korist, ki ju prinaša izvedba projekta, je povezava med gradbeno industrijo in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) z namenom vzpostavitve strategije, s katero bomo znanja in spretnosti delavcev približali dejanskim potrebam na trgu dela. Ta nova strategija bo jasno povezana s splošno strategijo za razvoj evropske gradbene industrije in bo dopolnila druge pobude in ukrepe, ki se izvajajo v tem sektorju.

.

Analiza PESTLE

Poročilo o političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, pravnih in okoljskih dejavnikih, ki lahko vplivajo na gradbeno industrijo in posledično tudi na pomanjkanje in neusklajenost spretnosti.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Poročilo o trenutnem stanju sektorskih spretnostih

Poročilo o trenutnem stanju sektorskih spretnosti gradbene industrije upošteva: neskladje med sedanjimi in prihodnjimi znanji in spretnostmi v gradbeni industriji, da se bodo kratkoročno in srednjeročno ugotavljale potrebe po usposabljanju delavcev v tem sektorju; oceno števila delavcev, ki jih je treba izučiti v določenem poklicnem profilu; ukrepe, priporočila, dejanja itd., za uporabo načrta (Blueprint).

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

* Dopolnilni dokument k poročilu o obstoječem stanju

Poročilo o analizi potreb po spretnostih v gradbeništvu

Poročilo o potrebah po znanju in spretnostih, ugotovljenih v državah konzorcija, zlasti na področjih energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije.

Dostopno (v angleščini) kliknite tukaj in si oglejte!

Kažipot in akcijski načrt

Pripravljen bo časovni načrt s strategijami, ukrepi, dejavnostmi, rezultati in akcijskim načrtom, potrebnim za uskladitev in zmanjšanje razkoraka med povpraševanjem po spretnostih in trenutno ponudbo. Ukrep bo skladen s strategijo sektorskih spretnosti in bo osnova za uporabo načrta za gradbeništvo.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Interaktivni zemljevid

Digitalni vir z zbirko: dobrih praks in/ali inovativnih pobud, ki zmanjšujejo vrzeli in neusklajenost spretnosti na trgu delovne sile, najboljših praks izkoriščanja prednosti EU financiranja pri podpiranju različnih poklicnih poti, projektov mobilnosti, podjetniških priložnosti itd.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Spletni tečaji

Za vse zainteresirane (študente, delavce, inštruktorje, uradnike za poklicno izobraževanje in usposabljanje itd.) je na voljo vrsta spletnih tečajev o energetski učinkovitosti, krožnem gospodarstvu in digitalizaciji.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Novi programi usposabljanja

Novi programi usposabljanja namenjeni posodobitvi ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja za dijake in delavce v gradbeništvu na področjih energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo evropska podjetja

Rezultati prve izdaje raziskave z odgovori skoraj 2.000 evropskih podjetij iz gradbenega sektorja o najbolj iskanih znanjih in spretnostih.

Na voljo! Rezultati potreb po znanju in spretnostih v treh temah

Na voljo! Rezultati potreb po prečnih znanjih in spretnostih

Opazovalnica

Spletno orodje za predvidevanje potreb po znanju in spretnostih na evropski in nacionalni ravni s kombinacijo informacij iz primarnih virov (anketa) in sekundarnih virov. To orodje bo partnerjem pomagalo pri sprejemanju odločitev glede ponudbe usposabljanja.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Poročilo o poklicih in kvalifikacijah, ki bodo predmet posodobitve

Poročilo o primerjalni analizi, ki vključuje razmerja med spretnostmi in kompetencami (posebej povezanimi z energetsko učinkovitostjo, krožnim gospodarstvom in digitalizacijo), ki jih je treba vključiti v sektorski proces izpopolnjevanja ustreznih poklicnih profilov.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Nacionalna poročila o posodobitvi poklicnih profilov

Končna nacionalna poročila o poklicnih profilih, ki jih je treba posodobiti na nacionalni ravni, vključno z ustreznimi sektorskimi poklicnimi profili, skupaj z razvrstitvijo nujnosti posodobitve za podporo procesu izpopolnjevanja.

Dostopno. Kliknite tukaj in si oglejte!

Promocijski material

Promocijsko gradivo za krepitev in povečanje privlačnosti gradbeništva.

Kliknite tukaj in izveste več o njem!

Zaključna konferenca projekta

Zaključni dogodek v Bruslju, na katerem bodo predstavljeni vsi rezultati in dobre prakse projekta.

22. februar 2023. Kliknite tukaj in izveste več!