Partnerstvo

Projekt Blueprint for the Construction Industry (Načrt za gradbeništvo) združuje tri sektorske evropske organizacije, devet nacionalnih sektorskih predstavnikov ter dvanajst izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter visokošolskega izobraževanja iz dvanajstih držav Evropske unije.

Koordinator projekta

To strateško evropsko pobudo vodi Fundación Laboral de la Construcción iz Španije.

Sektorske evropske organizacije

Tri organizacije, ki zastopajo del gradbene industrije na evropski ravni.

Nacionalni predstavniki za gradbeništvo

Devet institucij sestavlja najbolj reprezentativna združenja delodajalcev iz gradbene industrije v svojih državah.

Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja na področju gradbeništva

Dvanajst referenčnih ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokega šolstva na področju gradbeništva v svojih državah.