Faze projekta

V času trajanja projekta bomo v okviru partnerstva razvijali več faz za podporo glavnega cilja projekta: Nov sektorski strateški pristop k sodelovanju za razvoj spretnosti v gradbeništvu.

Trenutno stanje (Status Quo) gradbeništva v Evropi je povezano z več dejavniki, ki ovirajo detektiranje potreb po spretnostih, ki vplivajo na okvir kvalifikacij in na poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), ki se izvaja v državah EU. Namen prve faze je pridobiti dragocene informacije, ki bodo temeljna podlaga za opredelitev ključnih elementov pri oblikovanju časovnega in akcijskega načrta. Na podlagi le-tega bomo oblikovalo sektorske strategije spretnosti.

1. Trenutno stanje (Status Quo) v gradbeništvu in strategija sektorskih spretnosti

Po opredelitvi trenutnega stanja in pripravi časovnega načrta bo pripravljena strategija za  se identifikacijo, podrobno opredelitev in promoviranje konkretnih primerov in dobrih praks politik in pobud na nacionalni in regionalni ravni katerih cilj bo zmanjšanje pomanjkanja spretnosti, vrzeli in neusklajenosti v spretnostih kot tudi spodbujanje širših partnerstev. Cilj te faze bo tudi oblikovanje in uvedba vrste novih učnih načrtov usposabljanja na temo energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva za gradbene delavce.

2. Omogočanje nova znanja v celotnem gradbenem sektorju na mednarodnem nivoju

V tej fazi se predlaga oblikovanje orodja, ki bo dopolnjevalo sistem ECSO s pomočjo katerega  bomo z uporabo metodologije masovnih podatkov (Big Data) predvidel potrebe po spretnostih na nacionalni / regionalni ravni.

3. WatchTower potreb po znanjih v gradbeništvu

Izvedena bo identifikacija poklicnih profilov z namenom njihove posodobitve v smislu znanj, povezanih z energetsko učinkovitostjo, digitalizacijo in krožnim gospodarstvom.

4. Opredelitev poklicev, ki jih je treba posodobiti

V projektu »Construction Blueprint« želimo ustvariti bolj pozitivno podobo gradbene industrije. Da bi ta cilj dosegli in predstavili gradbeništvo kot poklicno priložnost, v partnerstvu predlagamo izvedbo ukrepov za spodbujanje privlačnosti gradbene industrije med mladimi in zlasti med ženskami ter iskanje rešitev za lažjo mobilnost v Evropi.

5. Kampanja ozaveščanja in aktivnosti v skupnosti za promocijo gradbeništva

Bistveni pogoj za zanesljivo implementacijo načrta veščin v gradbeništvo je graditev močne koalicije sektorskih spretnosti (SSA). V ta namen izvajamo projekt po konceptu inovacijskega modela Quintuple Helix, ki temelji na sodelovanju in interakciji glavnih deležnikov na trgu (izobraževanje-ekonomija-politika-okolje-civilna družba/kultura).

6. Koalicija sektorskih spretnosti in uvedba načrta za gradbeništvo (Construction Blueprint)
 • 1. Trenutno stanje (Status Quo) v gradbeništvu in strategija sektorskih spretnosti

  Trenutno stanje (Status Quo) gradbeništva v Evropi je povezano z več dejavniki, ki ovirajo detektiranje potreb po spretnostih, ki vplivajo na okvir kvalifikacij in na poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), ki se izvaja v državah EU. Namen prve faze je pridobiti dragocene informacije, ki bodo temeljna podlaga za opredelitev ključnih elementov pri oblikovanju časovnega in akcijskega načrta. Na podlagi le-tega bomo oblikovalo sektorske strategije spretnosti.

 • 2. Omogočanje nova znanja v celotnem gradbenem sektorju na mednarodnem nivoju

  Po opredelitvi trenutnega stanja in pripravi časovnega načrta bo pripravljena strategija za  se identifikacijo, podrobno opredelitev in promoviranje konkretnih primerov in dobrih praks politik in pobud na nacionalni in regionalni ravni katerih cilj bo zmanjšanje pomanjkanja spretnosti, vrzeli in neusklajenosti v spretnostih kot tudi spodbujanje širših partnerstev. Cilj te faze bo oblikovanje in uvedba novih usposabljanj, potrebnih za ozaveščanje o modernih trendih v panogi: energetska učinkovitost, digitalizacija in krožno gospodarstvo za gradbene delavce.

 • 3. WatchTower potreb po znanjih v gradbeništvu

  V tej fazi se predlaga oblikovanje orodja, ki bo dopolnjevalo sistem ECSO s pomočjo katerega  bomo z uporabo metodologije masovnih podatkov (Big Data) predvidel potrebe po spretnostih na nacionalni / regionalni ravni.

 • 4. Študij poklicnih profilov in kvalifikacij

  V skladu z drugo fazo projekta bomo v partnerstvu posodobili poklicne profile, kvalifikacije in usposabljanja z vključitvijo spretnosti s področij energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva. Nujno bo razviti prilagojeno metodologijo za periodično revidiranje obstoječih kvalifikacij.

 • 5. Kampanja ozaveščanja in aktivnosti v skupnosti za promocijo gradbeništva

  V projektu »Construction Blueprint« želimo ustvariti bolj pozitivno podobo gradbene industrije. Da bi ta cilj dosegli in predstavili gradbeništvo kot poklicno priložnost, v partnerstvu predlagamo izvedbo ukrepov za spodbujanje privlačnosti gradbene industrije med mladimi in zlasti med ženskami ter iskanje rešitev za lažjo mobilnost v Evropi.

 • 6. Koalicija sektorskih spretnosti in uvedba načrta za gradbeništvo (Construction Blueprint)

  Bistveni pogoj za zanesljivo implementacijo načrta veščin v gradbeništvo je graditev močne koalicije sektorskih spretnosti (SSA). V ta namen izvajamo projekt po konceptu inovacijskega modela Quintuple Helix, ki temelji na sodelovanju in interakciji glavnih deležnikov na trgu (izobraževanje-ekonomija-politika-okolje-civilna družba/kultura).