Načrti Zavezništva

Načrt/okvir za sektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti je ena od ključnih pobud novega programa znanj in spretnosti za Evropo

V skladu s tem načrtom/okvirom si deležniki v posameznih sektorskih partnerstvih, ki se imenujejo Koalicije sektorskih znanj in spretnosti, skupaj prizadevajo razviti in uresničiti strategije za zmanjševanje vrzeli v znanjih in spretnostih v posameznih sektorjih. Ta sektorska partnerstva vključujejo ključne deležnike, ki so podjetja, sindikati, raziskovalne inštitucije, ustanove za izobraževanje in usposabljanje ter javne organe.

Namen načrta/okvira je zmanjševanje vrzeli v znanjih in spretnostih ter brezposelnosti z naslednjimi ukrepi:

 • Zbiranje informacij za evropsko panoramo znanj in spretnosti;
 • Razvoj strategije sektorskih znanj in spretnosti;
 • Razvoj poklicnih profilov, poklicnih učnih programov in kvalifikacij;
 • Oblikovanje dolgoročnega akcijskega načrta, ki se bo izvajal na nacionalnih in regionalnih ravneh;
 • Spodbujanje uporabe orodij EU, kot so:
  • Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK).
  • Evropska klasifikacija  znanj in spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev (ESCO).
  • Europass.
  • Evropski kreditni sistem za poklicno in strokovno izobraževanje (ECVET).
  • Evropski okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQAVET).

Načrt/okvir nadaljuje preteklo delo Evropske komisije in sektorskih partnerjev za zmanjševanje vrzeli v znanjih in spretnostih v sektorjih, zlasti evropskih svetov za sektorske spretnosti in Koalicij sektorskih spretnosti Erasmus+.

null
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti (na kratko)
Download
Načrt za sektorsko sodelovanje na področju znanj in spretnosti
Download

Bioekonomija, nove tehnologije in inovacije v kmetijstvu

Baterije za elektromobilnost

Obrambne tehnologije

Veriga energijske vrednosti – digitalizacija

Energijsko intenzivne industrije / industrijska simbioza

Mikroelektronska proizvodnja in oblikovanje

Blockchain

Kulturna dediščina

Spletna varnost

Železniška oskrba in prometna industrija

Socialna podjetja za vključevanje v delo

Programske storitve