H&S Blueprint

Po ugotovljenih pomanjkljivostih na področju usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, ki so vplivale na gradbeni sektor EU, se je Evropska komisija v sodelovanju z Evropskim svetom za inovacije ter Izvajalsko agencijo za mala in srednje velika podjetja (EISMEA) odločila razviti strateški okvir za izboljšanje usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu – Načrt za varnost in zdravje pri delu v gradbeništvu.

Ta projekt je bil nepogrešljivo dopolnilo “Strateškemu pristopu k strokovnim spretnostim v gradbeništvu”, ki ga je vodil projekt Construction Blueprint.

Cilj projekta Health and Safety Blueprint je bil odpraviti vrzel v usposabljanju na področju zdravja in varnosti v zvezi z energetsko učinkovitostjo in trajnostnimi materiali. Projekt je bil razvit s sodelovanjem gradbenih deležnikov iz dvanajstih držav, vključenih v projekt Construction Blueprint (Nemčija, Belgija, Slovenija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Poljska in Portugalska), pod vodstvom Fundación Laboral de la Construcción.

Za odpravo te vrzeli v usposabljanju je projekt razvil niz uporabnih modulov, ki vam bodo pomagali orientirati se v vprašanjih zdravja in varnosti pri delu, povezanih z najpogostejšimi materiali in postopki, ne da bi pri tem pozabili na druge bolj tvegane ali manj znane teme.

S tem namenom je bilo ustvarjenih skupno 8 modulov, ki so razdeljeni v tri glavne sklope:

Oddelek 1: Materiali

  • Materiali za izolacijo in tesnjenje.
  • Zaključni materiali.
  • Bitumenska gradiva.
  • Trajnostni materiali.

Oddelek 2: Dejavnosti

  • Izolacijski postopki.
  • Obrnjene zelene strehe.
  • Sistemi za obnovljive vire energije.

Oddelek 3: Odpadki

  • Ravnanje z odpadki.

Hdravje in varnost Načrt usposabljanja Ukrep usposabljanja (v angleščini)

© Evropska Unija, 2021. Ta platforma H&S Blueprint je pobuda Evropske komisije, ki se financira iz programa EU za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME).

 

© European Union, 2021. The Commission’s reuse policy is implemented by the Commission Decision of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents, unless otherwise indicated (e.g. in individual copyright notices), content owned by the EU on this website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. This means that reuse is allowed, provided appropriate credit is given and changes are indicated.

© Evropska Unija, 2021. Če ni drugače navedeno (npr. v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah), se politika Komisije o ponovni uporabi izvaja s Sklepom Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije, vsebina v lasti EU na tem spletišču pa je licencirana z licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 International (CC BY 4.0). To pomeni, da je ponovna uporaba dovoljena pod pogojem, da se ustrezno navede avtorstvo in označijo spremembe.

Informacije in stališča, predstavljena v teh usposabljanjih, so last avtorjev in ne izražajo nujno uradnega mnenja agencije EISMEA, Evropske komisije ali drugih evropskih institucij. EISMEA ne jamči za točnost podatkov, vključenih v ta usposabljanja. Niti EISMEA, niti Komisija ali katera koli oseba, ki deluje v njunem imenu, ne more biti odgovorna za morebitno uporabo informacij, ki jih vsebujejo.

LinkedIn