Δεξιότητες σε κατασκευαστικές εταιρείες: Πώς να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής απόδοσης/μείωσης του άνθρακα και της ψηφιοποίησης;

Εκδηλώσεις

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, το FFB και το CCCA-BTP διοργάνωσαν στο Παρίσι, στο FFB, ένα σεμινάριο με τίτλο “Δεξιότητες στις κατασκευαστικές εταιρείες: πώς να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής απόδοσης/της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της ψηφιακής τεχνολογίας”. Αυτή η εκδήλωση υποστήριξης του ευρωπαϊκού έργου “Construction Blueprint” συγκέντρωσε διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς του γαλλικού κατασκευαστικού τομέα, σε εργαστήρια και ένα συνέδριο διάδοσης.

Στο πλαίσιο του έργου Construction Blueprint, το FFB και το CCCA-BTP διοργάνωσαν στις 20 Σεπτεμβρίου μια εκδήλωση έγκρισης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 60 άτομα, με δύο κύριους σκοπούς: να διασφαλίσουν τη διάδοση των εργασιών και των αποτελεσμάτων του Blueprint και να συζητήσουν τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στις κατασκευαστικές εταιρείες.

Το σεμινάριο αυτό ξεκίνησε με τρία εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και εταίροι από τον κατασκευαστικό τομέα και την επαγγελματική κατάρτιση για να συζητήσουν σχετικά με τις δεξιότητες στην ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση.

Μετά τα εργαστήρια ακολούθησε συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε με την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου “Construction Blueprint” και τη διαδικτυακή συμμετοχή του Domenico Campogrande, γενικού διευθυντή της FIEC, ο οποίος εξήγησε την ευρωπαϊκή προσέγγιση και τις προοπτικές. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τρία στρογγυλά τραπέζια, καθένα από τα οποία επικεντρώθηκε αντίστοιχα στα εξής θέματα: ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κυκλική οικονομία και ψηφιοποίηση. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν δράσεις και συνεργασίες που πρέπει να αναπτυχθούν για την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες των κατασκευαστικών εταιρειών σε σχέση με τις προκλήσεις της οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης. Οι συζητήσεις αυτές βασίστηκαν στις εργασίες των εργαστηρίων.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την κεντρική ομιλία του κ. Bruno Lucas, Γενικού Εντεταλμένου για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (DGEFP) σχετικά με την προσέγγιση της γαλλικής κυβέρνησης και τα συμπεράσματα του κ. Christophe Possémé, Προέδρου του CCCA-BTP και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του FFB. Με την ευκαιρία αυτή, ανακοίνωσε επίσημα την απόφαση της FFB να συμμετάσχει στο “Σύμφωνο για τις δεξιότητες στις κατασκευές”, σε συνέχεια της συνεργασίας της στο Construction Blueprint.