Spretnosti v gradbenih podjetjih: Kako se prilagoditi in odzvati na izzive krožnega gospodarstva, energetske učinkovitosti/zmanjšanja emisij ogljika in digitalizacije?

Dogodki

20. septembra 2022 sta FFB in CCCA-BTP v Parizu na sedežu FFB organizirala seminar z naslovom “Veščine v gradbenih podjetjih: kako se prilagoditi in odzvati na izzive krožnega gospodarstva, energetske učinkovitosti/zmanjšanja emisij ogljika in digitalne tehnologije”. Na tem potrditvenem dogodku projekta European Construction Blueprint so se na delavnicah in diseminacijski konferenci zbrali različni deležniki francoskega gradbenega sektorja.

FFB in CCCA-BTP sta 20. septembra v okviru projekta Construction Blueprint organizirala dogodek, na katerem se je zbralo približno 60 udeležencev, z dvema glavnima namenoma: zagotoviti razširjanje dela in rezultatov projekta Blueprint ter razpravljati o ukrepih, ki jih je treba sprejeti na nacionalni ravni za nadgradnjo znanj v gradbenih podjetjih.

Seminar se je začel s tremi delavnicami, na katerih so strokovnjaki in partnerji iz gradbenega sektorja in poklicnega usposabljanja razpravljali o veščinah na področju energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva in digitalizacije.

Delavnicam je nato sledila konferenca, ki se je začela s predstavitvijo evropskega projekta “Construction Blueprint” in spletno udeležbo Domenica Campograndeja, generalnega direktorja FIEC, ki je pojasnil evropski pristop in perspektive. Nato so bile prikazane tri okrogle mize, ki so se vsaka zase osredotočale na: energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij ogljika, krožno gospodarstvo in digitalizacijo. Udeleženci so razpravljali o ukrepih in sodelovanjih, ki jih je treba razviti, da bi zadostili potrebam gradbenih podjetij po znanju in spretnostih v zvezi z izzivi ekološkega in digitalnega prehoda. Te razprave so temeljile na delu na delavnicah.

Konferenca se je zaključila z osrednjim govorom Bruna Lucasa, generalnega delegata za zaposlovanje in poklicno usposabljanje (DGEFP), o pristopu francoske vlade in zaključkom Christopha Posséméja, predsednika CCCA-BTP in člana izvršnega odbora FFB. Ob tej priložnosti je uradno sporočil odločitev FFB, da se pridruži “Paktu za znanja in spretnosti v gradbeništvu”, in sicer v okviru nadaljevanja partnerstva v projektu Construction Blueprint.