Η κοινοπραξία μας εργάζεται για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για την πρόβλεψη της ανάγκης για τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

Sin categoría, Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία δημιουργεί ένα κοινό διαδικτυακό εργαλείο για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Big Data σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με…

Η Fundación Laboral και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνουν μια ευρωπαϊκή συνάντηση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κατάρτισης και της Υγείας και Ασφάλειας, στις Βρυξέλλες

Sin categoría
Η εκδήλωση είναι μέρος του Σχεδίου Υγείας και Ασφάλειας, μιας πρωτοβουλίας που η Easme Agency της EC ανέθεσε στην κοινή οντότητα, και η οποία συμπληρώνει το έργο Construction Blueprint Περίπου…