Μάθετε ποια επαγγελματικά προφίλ στον Κατασκευαστικό τομέα πρέπει να επικαιροποιηθούν

Αποτελέσματα
Το έργο Construction Blueprint ξεκινά το τέταρτο και τελευταίο έτος υλοποίησής του και παρουσιάζει διάφορα παραδοτέα για τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής σχετικά με τις τομεακές αρμοδιότητες στην Ευρώπη όσον…

Έναρξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Construction Blueprint

Αποτελέσματα
Το Construction Blueprint έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την κατάρτιση στον Κατασκευαστικό τομέα μέσω μιας πλατφόρμας Moodle που προσφέρει μαθήματα για την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση. Κατά…

Το Construction Blueprint αναλύει την κατάσταση της Ελλάδας στον κατασκευαστικό τομέα

Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία ανέπτυξε διάφορες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων και την απόκτηση αποτελεσμάτων που υποστηρίζουν τον κύριο στόχο: μια νέα τομεακή στρατηγική προσέγγιση για…

Η κοινοπραξία μας εργάζεται για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για την πρόβλεψη της ανάγκης για τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

Sin categoría, Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία δημιουργεί ένα κοινό διαδικτυακό εργαλείο για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Big Data σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με…

Νέα ανάλυση σχετικά με τις ανάγκες σε δεξιότητες για τον Κατασκευαστικό τομέα στην Ευρώπη

Αποτελέσματα
Το σχέδιο για τις κατασκευές αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια νέα στρατηγική για τις τομεακές αρμοδιότητες στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία.…

Το Construction Blueprint γιορτάζει δύο χρόνια ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής για τις δεξιότητες του Κατασκευαστικού Κλάδου

Οι 24 εταίροι του έργου, τους οποίους συντονίζει ο οργανισμός Fundación Laboral, εργάζονται για τη δημιουργία του νέου πλαισίου κατάρτισης προσαρμοσμένο στις νέες διεθνείς προκλήσεις: ενεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και κυκλική…

Πρώτη συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας του Construction Blueprint για την Ισπανία

Στις 26 Οκτωβρίου, η Εθνική Συνομοσπονδία για τις Κατασκευές (CNC), μαζί με τον οργανισμό Fundación Laboral, πραγματοποίησαν διαδικτυακή συνάντηση με την Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα (NAG) η οποία αποτελείται από Ισπανούς…

Το έργο H&S Blueprint εγκαινιάζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες των «πράσινων επαγγελματιών»

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια υποβολής προσφορών, ο οργανισμός Fundación Laboral de la Construcción ολοκληρώνει το έργο  H&S Blueprint το οποίο συντόνισε ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)…

Πώς ήταν το πρώτο έτος του έργου «Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία»

Αποτελέσματα
Μετά από δώδεκα μήνες σκληρής δουλειάς, συναντήσεων, συνεδρίων, ερευνών, αξιολογήσεων κ.λπ., η ευρωπαϊκή κοινοπραξία παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2019. Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την…

Διαθέσιμη η Τομεακή Στρατηγική Δεξιοτήτων για την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία

Αποτελέσματα
Ο Xάρτης Δεξιοτήτων για την Κατασκευαστική Βιομηχανία δημοσίευσε την έκθεση «Χάρτης πορείας και σχέδιο δράσης» που περιλαμβάνει τις στρατηγικές, μέτρα, δραστηριότητες, αποτελέσματα και σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστούν για την…