Sisäinen kokous toimialataitostrategian määrittelyn eteenpäin viemiseksi

Kiertotalous, Tapaamiset

Fundación Laboral de la Construcción ja CNC tapaavat Brysselissä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa keskustellakseen hankkeen seuraavista vaiheista, jotka koskevat eurooppalaista alakohtaista strategiaa.

Aloitteen johtaja Fundación Laboral de la Construcción yhdessä Espanjan Confederación Nacional de la Construcciónin (CNC) kanssa tapasi 6. syyskuuta Fiecin Euroopan päämajassa, konsortion eurooppalaisen osan ja alan edustajien kanssa yhteisössä taso: European Construction Industry Federation (FIEC), the European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) ja European Builders Confederation (EBC).

Kokouksen tavoitteena oli edetä rakennusalan uuden strategisen kehyksen määrittelyssä Euroopan tasolla. Tätä varten järjestimme useita keskusteluryhmiä käsitelläksemme alan nykyisiä tarpeita, jotka kumppanuusasiantuntijamme on tunnistanut, tavoitteena ohjata strategiaa vastaamaan markkinoiden työvoimatarpeisiin.