Spotkanie wewnętrzne w celu postępów w definiowaniu Strategii uniejetności sektorowych

Fundación Laboral de la Construcción i CNC spotykają się w Brukseli z partnerami europejskimi, aby omówić kolejne kroki projektu dotyczące europejskiej strategii sektorowej.

6 września lider inicjatywy Fundación Laboral de la Construcción wraz z Confederación Nacional de la Construcción (CNC) z Hiszpanii spotkali się w europejskiej siedzibie FIEC z europejską częścią konsorcjum i przedstawicielami sektora w społeczności poziom: Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (European Construction Industry Federation -FIEC-), Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa (European Federation of Building and Woodworkers -EFBWW-) oraz Europejska Konfederacja Budowniczych (European Builders Confederation -EBC-).

Celem spotkania było osiągnięcie postępów w definiowaniu nowych ram strategicznych dla sektora budowlanego na poziomie europejskim. W tym celu zorganizowaliśmy kilka grup dyskusyjnych, aby zająć się aktualnymi potrzebami branży, które zostały zidentyfikowane przez naszego eksperta ds. Partnerstwa, aby kierować strategią odpowiadającą na zapotrzebowanie rynku.