Mikä on osaamissopimus?

Mikä on osaamissopimus?

Ammattitaitosopimus on yksi eurooppalaisen osaamisohjelman lippulaivatoimista.

Sopimuksen tavoitteena on tukea julkisia ja yksityisiä organisaatioita taitojen parantamisella ja uudelleenkoulutuksella, jotta ne voivat menestyä vihreän ja digitaalisen siirtymän läpi.

Sopimuksen jäsenillä on pääsy osaamisen parantamis- ja uudelleenkoulutustarpeisiin, neuvoihin asiaankuuluvista rahoitusvälineistä aikuisten taitojen parantamiseksi alueillaan ja maissaan sekä kumppanuusmahdollisuuksista kasvavassa yhteisössämme.

Kuka voi liittyä sopimukseen?

Kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset; yritykset; työmarkkinaosapuolet; monialaiset ja alakohtaiset organisaatiot; kauppakamarit; koulutuksen tarjoajat; työvoimapalvelut –kaikista voi tulla ammattitaitosopimuksen jäseniä.

Kaikki sopimuksen jäsenet allekirjoittavat peruskirjan ja sitoutuvat noudattamaan sen neljää keskeistä periaatetta:

 • Elinikäisen oppimisen kulttuurin edistäminen kaikille
 • Vahvojen osaamiskumppanuuksien rakentaminen
 • Osaamisen tarjonnan/kysynnän seuranta ja osaamistarpeiden ennakointi
 • Työskennellä syrjintää vastaan sekä sukupuolten tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta.

Mitä osaamissopimus tarjoaa?

Kaikki sopimuksen jäsenet voivat hyötyä kolmesta erityispalvelusta:

 • Verkostoitumiskeskuksen kautta jäsenet voivat löytää kumppaneita ja asiaankuuluvia EU:n työkaluja (kuten Europass, Skills Panorama, EURES ja Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkosto). He voivat myös edistää toimintaansa.
 • Knowledge Hub järjestää jäsenille webinaareja, seminaareja ja vertaisoppimisaktiviteetteja. Se tarjoaa myös päivityksiä EU:n politiikoista ja välineistä sekä tietoa hankkeista, työkaluista ja parhaista käytännöistä.
 • Ohjauskeskuksesta jäsenet voivat löytää tietoa EU:n ja kansallisista rahoitusmahdollisuuksista sekä opastusta kumppanuuteen kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa.

Rakennusalan osaamissopimus

EU:n alakohtaiset rakennusalan työmarkkinaosapuolet EFBWW ja FIEC julkaisevat yhteistyössä EBC:n kanssa rakennusalan osaamissopimuksen, joka on Euroopan komission ”EU Skills Agendan” puitteissa edistämä aloite.

Tällä sopimuksella vaaditaan konkreettisia sitoumuksia rakennusalan ja koulutuksen sidosryhmiltä kaikilla tasoilla, ja sen tavoitteena on saada yhteen yksityiset ja julkiset kumppanit laadukkaisiin investointeihin ammatilliseen koulutukseen sekä tietoihin, taitoihin ja pätevyyteen Euroopan rakentamisen hyödyksi alan työvoimaa.

Edistääksemme paremmin nykyisiä ja tulevia uravaihtoehtoja rakennusalalla kehitimme tämän rakennusalan osaamissopimuksen, joka määrittelee 5 keskeistä periaatetta rakentamisen taitojen laadun ja määrän parantamiseksi:

 • Vahvojen kumppanuuksien rakentaminen, myös ammatillisten oppilaitosten kanssa;
 • Ammatillisen tarjonnan/kysynnän seuranta ja tiedon, taitojen ja osaamistarpeiden ennakointi;
 • Työskentely syrjintää vastaan;
 • Nuorten ja naisten houkutteleminen alalle;
 • Edistetään kaikkien elinikäisen oppimisen kulttuuria mukautetuilla kannustimilla.

Tutustu rakentamisen osaamissopimukseen täällä.