Pakt za znanja

Kaj je Pakt za znanja in spretnosti?

Pakt za znanja in spretnosti je eden od vodilnih ukrepov Programa znanj in spretnosti za Evropo.

Cilj pakta je podpreti javne in zasebne organizacije pri izpopolnjevanju in preusposabljanju, da bodo lahko uspešno delovale v času zelenega in digitalnega prehoda.

Člani pakta imajo dostop do znanj o potrebah po izpopolnjevanju in preusposabljanju ter nasvetov o ustreznih instrumentih financiranja za izboljšanje znanja in spretnosti odraslih v svojih regijah in državah ter priložnost za partnerstvo v naši rastoči skupnosti.

Kdo se lahko pridruži paktu?

Nacionalni, regionalni in lokalni organi, podjetja, socialni partnerji, medpanožne in sektorske organizacije, gospodarske zbornice, ponudniki izobraževanja in usposabljanja, zavodi za zaposlovanje – vsi lahko postanejo člani Pakta za znanja in spretnosti.

Vsi člani pakta podpišejo listino in se zavežejo, da bodo spoštovali njena štiri ključna načela:

 • spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja za vse
 • vzpostavljanje močnih partnerstev na področju znanj in spretnosti
 • spremljanje ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter predvidevanje potreb po spretnostih
 • delovanje proti diskriminaciji ter za enakost spolov in enake možnosti.

Kaj ponuja Pakt za znanja in spretnosti?

Vsi člani Pakta lahko koristijo tri posebne storitve:

 • V središču za mreženje lahko člani poiščejo partnerje in ustrezna orodja EU (kot so Europass, Skills Panorama, EURES in Evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje). Prav tako lahko promovirajo svoje dejavnosti.
 • Središče znanja za člane organizira spletne seminarje, seminarje in dejavnosti vzajemnega učenja. Zagotavlja tudi najnovejše informacije o politikah in instrumentih EU ter informacije o projektih, orodjih in najboljših praksah.
 • V središču za usmerjanje lahko člani najdejo informacije o možnostih financiranja na ravni EU in nacionalni ravni ter navodila za partnerstvo z nacionalnimi in regionalnimi organi.

Pakt za znanja in spretnosti v gradbenem sektorju

Evropska sektorska socialna partnerja za gradbeništvo, EFBWW in FIEC, v sodelovanju z EBC objavljata Pakt za znanja in spretnosti v gradbeništvu, pobudo, ki jo je Evropska komisija spodbudila v okviru Programa znanj in spretnosti za Evropo.

Ta pakt, ki poziva h konkretnim zavezam deležnikov v gradbeništvu in izobraževanju na vseh ravneh, je namenjen mobilizaciji usklajenih prizadevanj zasebnih in javnih partnerjev za kakovostne naložbe v poklicno izobraževanje in usposabljanje ter znanje, spretnosti in kompetence v korist delovne sile evropskega gradbenega sektorja.

Za boljšo promocijo sedanjih in prihodnjih poklicnih možnosti v gradbeništvu smo pripravili Pakt za znanja in spretnosti v gradbeništvu, ki opredeljuje 5 ključnih načel za izboljšanje kakovosti in količine znanj in spretnosti v gradbeništvu:

 • vzpostavljanje trdnih partnerstev, tudi z ustanovami poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
 • spremljanje ponudbe in povpraševanja po poklicih ter predvidevanje potreb po znanju, spretnostih in kompetencah;
 • boj proti diskriminaciji;
 • privabljanje več mladih in žensk v sektor;
 • spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja za vse, podprto s prilagojenimi spodbudami.

Pakt za znanja in spretnosti v gradbeništvu najdete tukaj.