H&S Blueprint

Pastebėjusi sveikatos ir saugos mokymo trūkumus, kurie turėjo įtakos ES statybų sektoriui, Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos inovacijų taryba ir Mažųjų ir vidutinių įmonių vykdomąja įstaiga (EISMEA), nusprendė parengti strateginę sveikatos ir saugos mokymo statybose gerinimo sistemą – Sveikatos ir saugos statybose planą.

Šis projektas buvo būtinas „Strateginio požiūrio į profesinius įgūdžius statybų pramonėje”, kuriam vadovavo projektas „Construction Blueprint”, papildymas.

Projektu „Sveikatos ir saugos planas statyboje” buvo siekiama pašalinti mokymo apie sveikatos ir saugos trūkumus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumu ir tvariomis medžiagomis. Projektas parengtas bendradarbiaujant dvylikos „Construction Blueprint” projekte dalyvaujančių šalių (Vokietijos, Belgijos, Slovėnijos, Ispanijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Airijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos) statybos sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams, vadovaujant Fundación Laboral de la Construcción.

Siekiant pašalinti šią mokymo spragą, įgyvendinant projektą parengtas naudingų modulių rinkinys, kuris padės orientuotis sveikatos ir saugos klausimais, susijusiais su dažniausiai naudojamomis medžiagomis ir operacijomis, nepamirštant kitų didesnės rizikos ar mažiau žinomų temų.

Atsižvelgiant į tai, iš viso buvo sukurti 8 moduliai, suskirstyti į 3 pagrindinius skyrius:

1 skirsnis: Medžiagos

  • Izoliacinės ir sandarinimo medžiagos.
  • Apdailos medžiagos.
  • Bituminės medžiagos.
  • Tvarios medžiagos.

2 skirsnis: Veikla

  • Izoliavimo operacijos.
  • Invertuoti žalieji stogai.
  • Atsinaujinančiosios energijos sistemos.

3 skirsnis: Atliekos

  • Atliekų tvarkymas.

Hveikatos ir saugos plano mokymo veiksmai (anglų kalba)

© Europos Sąjunga, 2021 m. Ši DSS plano platforma yra Europos Komisijos iniciatyva, finansuojama pagal ES įmonių ir MVĮ konkurencingumo programą (COSME).

 

© European Union, 2021. The Commission’s reuse policy is implemented by the Commission Decision of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents, unless otherwise indicated (e.g. in individual copyright notices), content owned by the EU on this website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. This means that reuse is allowed, provided appropriate credit is given and changes are indicated.

© Europos Sąjunga, 2021 m. Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimu dėl Komisijos dokumentų pakartotinio naudojimo, jei nenurodyta kitaip (pvz., atskiruose pranešimuose apie autorių teises), ES priklausančiam turiniui šioje svetainėje taikoma „Creative Commons” pripažinimo 4.0 tarptautinė (CC BY 4.0) licencija. Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas leidžiamas, jei tinkamai nurodomas autorius ir nurodomi pakeitimai.

Šiuose mokymuose pateikta informacija ir nuomonė yra autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi oficialią EISMEA, Europos Komisijos ar kitų Europos institucijų nuomonę. EISMEA negarantuoja šiuose mokymuose pateiktų duomenų tikslumo. Nei EISMEA, nei Komisija, nei joks jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose pateiktos informacijos panaudojimą.

LinkedIn