Σχέδιο Υγείας & Ασφάλειας (H&S)

Αφού παρατήρησε τις ελλείψεις στην κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας που είχαν αντίκτυπο στον κατασκευαστικό τομέα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA), αποφάσισε να αναπτύξει ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στις κατασκευές – Health and Safety Construction Blueprint.

Το έργο αυτό αποτέλεσε απαραίτητο συμπλήρωμα της “Στρατηγικής προσέγγισης σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο” υπό την καθοδήγηση του έργου Construction Blueprint.

Το έργο Health and Safety Blueprint αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση του ελλείμματος κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τα βιώσιμα υλικά. Το έργο αναπτύχθηκε μέσω της συνεργασίας των φορέων του κατασκευαστικού κλάδου από τις δώδεκα χώρες που συμμετέχουν στο Σχέδιο Κατασκευών (Γερμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία), με επικεφαλής την Fundación Laboral de la Construcción.

Για την αντιμετώπιση αυτού του εκπαιδευτικού κενού, το έργο έχει αναπτύξει μια σειρά χρήσιμων ενοτήτων που θα σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε σε θέματα υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με τα πιο συνηθισμένα υλικά και εργασίες, χωρίς να ξεχνάτε άλλα θέματα υψηλότερου κινδύνου ή λιγότερο γνωστά.

Έχοντας αυτό κατά νου, δημιουργήθηκαν συνολικά 8 ενότητες, οι οποίες κατανέμονται σε 3 κύριες ενότητες:

Ενότητα 1: Υλικά

  • Υλικά μόνωσης και στεγανοποίησης.
  • Υλικά φινιρίσματος.
  • Ασφαλτικά υλικά.
  • Βιώσιμα υλικά.

Ενότητα 1: Εργασίες

  • Εργασίες μόνωσης.
  • Αντεστραμμένες πράσινες στέγες.
  • Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ενότητα 3: Απόβλητα

  • Διαχείριση αποβλήτων.

Δράση κατάρτισης για την υγεία και την ασφάλεια (στα αγγλικά)

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021. Αυτή η πλατφόρμα H&S Blueprint είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME).

 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021. Η πολιτική επαναχρησιμοποίησης της Επιτροπής εφαρμόζεται από την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση εγγράφων της Επιτροπής, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (π.χ. στις επιμέρους σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων), το περιεχόμενο που ανήκει στην ΕΕ σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθεται με την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δίνεται η κατάλληλη αναφορά και επισημαίνονται οι αλλαγές.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκτίθενται σε αυτές τις εκπαιδεύσεις είναι αυτές του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν απαραίτητα την επίσημη γνώμη του EISMEA, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο EISMEA δεν εγγυάται την ακρίβεια των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Ούτε ο EISMEA, ούτε η Επιτροπή ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.

LinkedIn