Blueprint BHP

Po zaobserwowaniu braków w zakresie szkoleń BHP, które miały wpływ na sektor budowlany UE, Komisja Europejska we współpracy z Europejską Radą Innowacji oraz Agencją Wykonawczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EISMEA) postanowiła opracować strategiczne ramy dla poprawy szkoleń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w budownictwie – Construction Health and Safety Blueprint.

Projekt ten był niezbędnym uzupełnieniem „Strategicznego podejścia do umiejętności zawodowych w przemyśle budowlanym” prowadzonego w ramach projektu Construction Blueprint.

Projekt Health and Safety Blueprint miał na celu wypełnienie luki szkoleniowej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do efektywności energetycznej i zrównoważonych materiałów. Projekt został opracowany we współpracy z zainteresowanymi stronami z branży budowlanej z dwunastu krajów uczestniczących w projekcie Construction Blueprint (Niemcy, Belgia, Słowenia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska i Portugalia), pod kierownictwem Fundación Laboral de la Construcción.

Aby wypełnić tę lukę w szkoleniach, w ramach projektu opracowano zestaw przydatnych modułów, które pomogą Ci poruszać się po kwestiach BHP związanych z najbardziej powszechnymi materiałami i operacjami, nie zapominając o innych, bardziej ryzykownych lub mniej znanych tematach.

Mając to na uwadze, stworzono w sumie 8 modułów, podzielonych na 3 główne sekcje:

Sekcja 1: Materiały

  • Materiały izolacyjne i uszczelniające
  • Materiały wykończeniowe.
  • Materiały bitumiczne.
  • Materiały trwałe.

Sekcja 2: Operacje

  • Operacje związane z izolacją
  • Odwrócone zielone dachy.
  • Systemy energii odnawialnej.

Sekcja 3: Odpady

  • Zarządzanie odpadami.

Działanie szkoleniowe H&S Blueprint

© Unia Europejska, 2021. Niniejsza platforma H&S Blueprint jest inicjatywą Komisji Europejskiej finansowaną z programu UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME).

 

© Unia Europejska, 2021. Polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania dokumentów jest realizowana na mocy decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji, o ile nie wskazano inaczej (np. w poszczególnych informacjach o prawach autorskich), treści należące do UE na tej stronie internetowej są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia odpowiednich informacji i wskazania zmian.

Informacje i poglądy przedstawione w tych szkoleniach są poglądami autora(ów) i nie muszą odzwierciedlać oficjalnej opinii EISMEA, Komisji Europejskiej lub innych instytucji europejskich. EISMEA nie gwarantuje dokładności danych zawartych w tych szkoleniach. Ani EISMEA, ani Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie może być pociągana do odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji w nich zawartych.

LinkedIn