Slide

Blueprint BHP

Fundación Laboral de la Construcción wygrywa przetarg Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Komisji Europejskiej na opracowanie ram strategicznych dla poprawy szkolenia w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w budownictwie – Plan zdrowia i bezpieczeństwa -, niezbędne uzupełnienie „Strategicznego podejścia do umiejętności zawodowych w branży budowlanej” prowadzonego przez wspólny podmiot – projekt Construction Blueprint -.

Od grudnia 2018 r. dwanaście krajów zaangażowanych w Construction Blueprint (Niemcy, Belgia, Słowenia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska i Portugalia) będzie pracować nad tym projektem, który zostanie ukończony za 18 miesięcy.

Cele i wyniki

Dzięki Blueprint BHP zostaną opracowane kompleksowe i aktualne ramy szkoleniowe w celu uwzględnienia pojawiających się wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i biomateriałów w branży budowlanej, zwłaszcza tych dotyczących nowych materiałów budowlanych i izolacji, technologii i poszczególnych procesów.

Rezultaty zadeklarowane w tym projekcie to:

  • Badanie potrzeb w celu zmiany lub utworzenia profili zawodowych.
  • Propozycja szkoleń z zakresu BHP dostosowana do nowych potrzeb „zielonych profili zawodowych”.
  • Identyfikacja dobrych praktyk na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.
  • Oraz stworzenie bardziej pozytywnego wizerunku sektora, który proaktywnie zajmuje się kwestiami BHP.
LinkedIn
Menu