Partnerzy Construction Blueprint organizują ostatnie spotkanie projektowe w Brukseli

Sin categoría

Europejskie konsorcjum prezentuje Obserwatorium Umiejętności Sektorowych w Europie i omawia wyniki osiągnięte w ramach projektu, a także kolejne kroki w kierunku zamknięcia Construction Blueprint.

Dzisiaj, 21 lutego, partnerzy projektu Construction Blueprint zorganizowali ostatnie spotkanie w ramach projektu w siedzibie Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC), gdzie zaprezentowali Europejskie Obserwatorium Umiejętności Sektorowych, które ma zostać uruchomione w nadchodzących tygodniach, i w którym wzięli udział przedstawiciele 24 instytucji konsorcjum, aby zdecydować o ostatecznych krokach w kierunku zamknięcia projektu.

Podczas spotkania omówiono dobre praktyki i wnioski wyciągnięte z ponad czterech lat pracy, w których główne europejskie organizacje sektorowe i dostawcy VET, koordynowani przez hiszpańskiego partnera „Fundación Laboral de la Construcción”, współpracowali w celu opracowania różnych innowacyjnych instrumentów w celu rozwiązania luk w umiejętnościach i niedoborów siły roboczej w sektorze. Oprócz uruchomienia inicjatyw mających na celu dopasowanie podaży i popytu na pracę w sektorze, przy jednoczesnym wspieraniu przejścia do zrównoważonego sektora budowlanego.

Kwestie poruszone podczas spotkania

Podczas spotkania partnerzy projektu „Construction Blueprint”, współfinansowanego przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej, przedstawili podjęte wyzwania i opracowane wyniki.

  • Raport „Status Quo umiejętności sektorowych”, w którym przeprowadzono analizę potrzeb w zakresie umiejętności w sektorze budowlanym.
  • Mapa drogowa i plan działania, które przyczyniły się do przyjęcia paktu na rzecz umiejętności w branży budowlanej.
  • Interaktywna mapa, zestawiająca dobre praktyki i innowacyjne inicjatywy dotyczące luk i niedopasowania umiejętności w sektorze.
  • Trzy programy nauczania VET aktualizujące ofertę szkoleniową w zakresie efektywności energetycznej, cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, podzielone na 45 modułów szkoleniowych, które zostały przetestowane w ramach kursów pilotażowych w każdym z krajów konsorcjum przez ponad 800 pracowników i studentów.
  • Platforma Moodle zawierająca zbiór ponad 60 otwartych krótkich kursów online do samodzielnego uczenia się w różnych językach w wyżej wymienionych specjalizacjach tematycznych.
  • Obserwatorium umiejętności budowlanych. Narzędzie internetowe służące do identyfikacji potrzeb w zakresie umiejętności na poziomie europejskim i krajowym, oparte na ankietach przeprowadzonych wśród firm z sektora.
  • Kampania na rzecz zwiększenia atrakcyjności branży budowlanej poprzez działania skierowane głównie do młodych ludzi i kobiet w celu promowania ich dostępu do tego sektora.
  • Kampania w mediach społecznościowych, w ramach której przygotowano serię krótkich filmów wideo, w których uczniowie szkół zawodowych dzielą się swoimi doświadczeniami.

Partnerzy omówili również niektóre techniczne i logistyczne aspekty wydarzenia zamykającego europejski „Construction Blueprint”, które odbędzie się jutro, 22 lutego, w Brukseli, w Residence Palace (sala Polak). Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, z transmisją na żywo w języku hiszpańskim i francuskim, i składa się z trzech okrągłych stołów z prelegentami wysokiego szczebla, którzy omówią umiejętności potrzebne do cyfryzacji, gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywności energetycznej w branży budowlanej.