Zadnje srečanje partnerjev projekta Construction Blueprint v Bruslju

Dogodki

Evropski konzorcij predstavlja Observatorij za sektorske spretnosti v Evropi in razpravlja o rezultatih, doseženih v okviru projekta, ter o naslednjih korakih v smeri zaključka gradbenega načrta.

Danes, 21. februarja, so partnerji projekta Construction Blueprint v prostorih Evropske zveze gradbene industrije (FIEC) organizirali zadnje srečanje projekta, na katerem so predstavili Evropski observatorij za sektorske spretnosti, ki bo začel delovati v prihodnjih tednih, udeležili pa so se ga tudi predstavniki 24 institucij konzorcija, da bi odločili o zadnjih korakih v smeri zaključka projekta.

Na srečanju so razpravljali o dobrih praksah in izkušnjah, pridobljenih v več kot štirih letih dela, v katerem so glavne evropske sektorske organizacije in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja pod koordinacijo španskega partnerja “Fundación Laboral de la Construcción” sodelovali pri razvoju različnih inovativnih instrumentov za odpravljanje pomanjkanja znanj in spretnosti ter delovne sile v tem sektorju. Poleg tega so začeli izvajati pobude za usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delovni sili v sektorju ter hkrati podprli prehod na trajnostni gradbeni sektor.

Vprašanja, obravnavana na srečanju

Na srečanju so partnerji projekta “Construction Blueprint”, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije, predstavili obravnavane izzive in razvite rezultate.

  • Poročilo “Status quo sektorskih znanj in spretnosti”, v katerem je opravljena analiza potreb po znanjih in spretnostih v gradbenem sektorju.
  • Načrt in akcijski načrt, ki je spodbudil sprejetje pakta o spretnostih v gradbeništvu.
  • Interaktivni zemljevid, na katerem so zbrane dobre prakse in inovativne pobude, ki obravnavajo vrzeli in neskladja v znanju in spretnostih v sektorju.
  • Trije učni načrti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki posodabljajo ponudbo usposabljanja o energetski učinkovitosti, digitalizaciji in krožnem gospodarstvu, strukturirani v 45 modulov usposabljanja, ki jih je s pilotnimi tečaji v vsaki od držav konzorcija preizkusilo več kot 800 delavcev in študentov.
  • Platforma Moodle z zbirko več kot 60 odprtih spletnih kratkih tečajev za samostojno učenje v različnih jezikih v zgoraj navedenih tematskih specializacijah.
  • Observatorij gradbenih spretnosti. Spletno orodje za ugotavljanje potreb po znanju in spretnostih na evropski in nacionalni ravni, ki temelji na raziskavah podjetij v sektorju.
  • Kampanja za povečanje privlačnosti gradbeništva z ukrepi, namenjenimi predvsem mladim in ženskam, za spodbujanje njihovega dostopa do tega sektorja.
  • Kampanja v družbenih medijih, v kateri je zbrana vrsta kratkih videoposnetkov, v katerih študenti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v gradbeništvu delijo svoje izkušnje.

Partnerji so razpravljali tudi o nekaterih tehničnih in logističnih vidikih zaključnega dogodka evropskega gradbenega načrta, ki bo jutri, 22. februarja, v Bruslju, v Residence Palace (Polak Room). Srečanje bo potekalo v angleščini, v živo pa se bo prenašalo v španščini in francoščini, sestavljeno pa je iz treh okroglih miz z govorniki na visoki ravni, ki bodo razpravljali o veščinah, potrebnih za digitalizacijo, krožno gospodarstvo in energetsko učinkovitost v gradbeništvu.