Οι εταίροι του Construction Blueprint πραγματοποιούν την τελική συνάντηση του έργου στις Βρυξέλλες

Εκδηλώσεις

Η ευρωπαϊκή κοινοπραξία παρουσιάζει το Παρατηρητήριο για τις κλαδικές δεξιότητες στην Ευρώπη και συζητά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το έργο, καθώς και τα επόμενα βήματα προς το κλείσιμο του Σχεδίου για τις Κατασκευές.

Σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, οι εταίροι του Construction Blueprint πραγματοποίησαν την τελευταία συνάντηση του έργου στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικών Βιομηχανιών (FIEC), όπου παρουσίασαν το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις τομεακές δεξιότητες που θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 24 θεσμικών οργάνων της κοινοπραξίας για να αποφασίσουν τα τελευταία βήματα προς το κλείσιμο του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα τέσσερα και πλέον χρόνια εργασίας, στο πλαίσιο των οποίων οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί κλαδικοί οργανισμοί και πάροχοι ΕΕΚ, υπό τον συντονισμό του ισπανικού εταίρου “Fundación Laboral de la Construcción”, συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη διαφόρων καινοτόμων μέσων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τομέα. Επιπλέον, δρομολόγησαν πρωτοβουλίες για την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας στον τομέα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση προς έναν βιώσιμο κατασκευαστικό τομέα.

Θέματα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου “Construction Blueprint”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και τα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν.

  • Έκθεση “Status Quo of sectoral skills”, στην οποία γίνεται ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες στον κατασκευαστικό τομέα.
  • Οδικός χάρτης και σχέδιο δράσης, το οποίο έδωσε ώθηση στην υιοθέτηση του Συμφώνου Δεξιοτήτων για τον κατασκευαστικό κλάδο.
  • Διαδραστικός χάρτης, που συγκεντρώνει καλές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κενών και των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στον τομέα.
  • Τρία προγράμματα σπουδών ΕΕΚ που επικαιροποιούν την προσφορά κατάρτισης για την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία, δομημένα σε 45 εκπαιδευτικές ενότητες, τα οποία έχουν δοκιμαστεί μέσω πιλοτικών μαθημάτων σε κάθε μία από τις χώρες της κοινοπραξίας από περισσότερους από 800 εργαζόμενους και σπουδαστές.
  • Πλατφόρμα Moodle που περιέχει μια συλλογή από περισσότερα από 60 ανοικτά διαδικτυακά σύντομα μαθήματα για αυτοεκπαίδευση σε διάφορες γλώσσες στις προαναφερθείσες θεματικές ειδικότητες.
  • Παρατηρητήριο κατασκευαστικών δεξιοτήτων. Ένα διαδικτυακό εργαλείο για τον προσδιορισμό των αναγκών σε δεξιότητες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με βάση έρευνες σε επιχειρήσεις του κλάδου.
  • Εκστρατεία για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των κατασκευών, μέσω δράσεων που απευθύνονται κυρίως σε νέους και γυναίκες για την προώθηση της πρόσβασής τους στον τομέα.
  • Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συγκεντρώνει μια σειρά σύντομων βίντεο όπου οι σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των κατασκευών μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

Οι εταίροι συζήτησαν επίσης ορισμένες τεχνικές και υλικοτεχνικές πτυχές της εκδήλωσης λήξης του ευρωπαϊκού “Construction Blueprint”, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, 22 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, στο Residence Palace (αίθουσα Polak). Η συνάντηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ζωντανή μετάδοση στα ισπανικά και τα γαλλικά, και διαρθρώνεται σε τρία στρογγυλά τραπέζια με ομιλητές υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα συζητήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή απόδοση στον κατασκευαστικό κλάδο.