Construction Blueprint -hankkeen yhteistyökumppanit pitävät hankkeen päätöskokouksen Brysselissä

Tapahtumat

Eurooppalainen konsortio esittelee Euroopan alakohtaisten taitojen seurantakeskuksen ja keskustelee hankkeessa saavutetuista tuloksista sekä seuraavista vaiheista kohti rakennusalan suunnitelman päättämistä.

Tänään 21. helmikuuta Construction Blueprint -hankkeen kumppanit pitivät hankkeen viimeisen kokouksen Euroopan rakennusteollisuusliiton (FIEC) tiloissa, jossa he esittelivät lähiviikkoina käynnistettävän alakohtaisten taitojen eurooppalaisen seurantakeskuksen, ja johon osallistui konsortion 24 toimielimen edustajia päättämään viimeisistä askeleista kohti hankkeen päättämistä.

Kokouksessa keskusteltiin hyvistä käytännöistä ja kokemuksista, joita on saatu yli neljä vuotta kestäneestä työstä, jossa tärkeimmät eurooppalaiset alakohtaiset järjestöt ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat ovat tehneet yhteistyötä kehittääkseen erilaisia innovatiivisia välineitä, joilla on pyritty ratkaisemaan alan ammattitaitovajeita ja työvoimapulaa, ja jota espanjalainen kumppani Fundación Laboral de la Construcción koordinoi. Lisäksi on käynnistetty aloitteita, joilla pyritään sovittamaan yhteen alan työvoiman tarjonta ja kysyntä ja tukemaan samalla siirtymistä kohti kestävää rakennusalaa.

Kokouksessa käsitellyt kysymykset

Kokouksen aikana Euroopan komission Erasmus+-ohjelmasta yhteisrahoitetun Construction Blueprint -hankkeen kumppanit esittelivät käsiteltyjä haasteita ja kehitettyjä tuloksia.

  • ”Status Quo of sectoral skills” -raportti, jossa analysoidaan rakennusalan osaamistarpeita.
  • Etenemissuunnitelma ja toimintasuunnitelma, joka on vauhdittanut rakennusteollisuuden osaamissopimuksen hyväksymistä.
  • Vuorovaikutteinen kartta, johon on koottu hyviä käytänteitä ja innovatiivisia aloitteita, joilla puututaan alan osaamisvajeisiin ja ammattitaidon kohtaamattomuuteen.
  • Kolme ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmaa, joilla päivitetään energiatehokkuutta, digitalisaatiota ja kiertotaloutta koskevaa koulutustarjontaa ja jotka on jäsennetty 45 koulutusmoduuliin, joita on testattu pilottikursseilla kussakin konsortiomaassa yli 800 työntekijän ja opiskelijan toimesta.
  • Moodle-alusta, johon on koottu yli 60 avointa verkko-opintojaksoa, jotka mahdollistavat itseopiskelun eri kielillä edellä mainituilla aihealueilla.
  • Rakennusalan taitojen seurantakeskus. Verkkopohjainen työkalu, jolla kartoitetaan osaamistarpeita Euroopan ja kansallisella tasolla ja joka perustuu alan yrityksille tehtyihin kyselyihin.
  • Kampanja rakennusalan houkuttelevuuden lisäämiseksi pääasiassa nuorille ja naisille suunnatuilla toimilla, joilla edistetään heidän hakeutumistaan alalle.
  • Sosiaalisen median kampanja, jossa kootaan sarja lyhyitä videoita, joissa rakennusalan ammatillisen koulutuksen opiskelijat kertovat kokemuksistaan.

Yhteistyökumppanit keskustelivat myös teknisistä ja logistisista näkökohdista, jotka liittyvät huomenna 22. helmikuuta Brysselissä Residence Palacessa (Polak-sali) järjestettävään Euroopan rakentamisen Blueprint-ohjelman päätöstapahtumaan. Kokous järjestetään englanniksi ja suorana lähetyksenä espanjaksi ja ranskaksi, ja se koostuu kolmesta pyöreästä pöydästä, joissa korkean tason puhujat keskustelevat digitalisaation, kiertotalouden ja energiatehokkuuden edellyttämistä taidoista rakennusalalla.