V okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) smo pripravili interaktivni zemljevid z več kot 120 najboljšimi praksami na evropski ravni

Partnerji konzorcija so identificirali inovativne pobude v enajstih državah konzorcija, ki obravnavajo vrzeli in neskladja v znanjih in spretnostih na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije, krožnega gospodarstva ali zdravja in varnosti pri delu. Pobude so na voljo na spletni strani projekta.

V okviru projekta Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) je objavljen „Interaktivni zemljevid dobrih praks in inovativnih pobud“, na katerem je predstavljenih 124 georeferenčnih primerov na področjih energetske učinkovitosti, digitalizacije, krožnega gospodarstva ter zdravja in varnosti pri delu, ki so jih opredelili partnerji v državah, ki sodelujejo v konzorciju, in njihovih regijah: Španija, Nemčija, Belgija, Slovenija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Litva in Poljska.

Namen predstavljenih dobrih praks je zmanjšati vrzeli in neskladja v znanjih in spretnostih na področjih, kot so energetska učinkovitost, digitalizacija, krožno gospodarstvo ali zdravje in varnost pri delu. Poleg tega vsebuje interaktivni zemljevid tudi druge pobude, ki obravnavajo druga vprašanja, kot je spodbujanje mobilnosti v Evropi, povečevanje zanimanja za poklice v gradbeništvu, še posebej pri mladih in vzpostavitev ravnovesja med spoloma pri zaposlovanju.

Iskalni filtri

Zemljevid, v katerem so zbrane pobude na področju gradbeništva, uporabniku omogoča iskanje po državah ali po izvajalcih pobud. Vsak primer ima najprej kratek opis, s klikom nanj pa izvemo z več informacijami o pobudi (organizacija, glavna vsebina, cilji, ciljne skupine in učinek), ki jih je mogoče tudi prenesti.

Projekt Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo) v okviru pobude Erasmus+ za vzpostavitev nove strategije za znanja in spretnosti v gradbeništvu, od leta 2019 vodi organizacija Fundación Laboral de la Construcción.

„Interaktivni zemljevid dobrih praks in inovativnih pobud“ je eden od rezultatov projekta in je že dostopen na internetni strani projekta, ostali predvideni rezultati projekta pa so:

  • Razvoj MOOC (množičnega odprtega spletnega tečaja) za dvig kompetenc delavcev v gradbeništvu na področju energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva.
  • Vzpostavitev observatorija za zagotavljanje natančnih informacij o potrebah po usposabljanju v različnih državah z uporabo masovnih podatkov.
  • Razvoj metodologije za pregled poklicnih profilov in kvalifikacij, povezanih z gradbeništvom.
  • Začetek promocije poklicev v gradbeništvu katere ciljna skupina so predvsem mladi in ženske, iskanje in spodbujanje rešitev za lažjo mobilnost gradbenih delavcev v Evropi.
  • Vzpostavitev koalicije sektorskih spretnosti za spodbujanje sodelovanja in spremljanje uvajanja novega strateškega pristopa.

Na spletišču projekta, ki bo od junija naprej na voljo v vseh uradnih jezikih konzorcija in angleškem jeziku, so na voljo tudi vsebine in viri povezani s projektom in partnerji v projektu, predstavljeni so tudi druge sektorske pobude „Blueprint“, koalicija sektorskih spretnosti, pa tudi novice o evropski gradbeni industriji, razmerah zaradi koronavirusa itd.