Vpliv pojava Covid 19: Odziv agencije EACEA na trenutne pandemične razmere

Agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) Evropske komisije, pod okrilje katere sodi Načrt za gradbeništvo, je pripravila spletni razdelek, v katerem obravnava vpliv širjenja virusa Covid-19 na svoje dejavnosti in izvedbo odobrenih projektov v teku.

EACEA je na svoji korporativni strani delila informacije o morebitnih spremembah, ki se dogajajo v projektnih aktivnostih, ki jih nadzira in upravlja. Predstavila je tudi pomoč, ki jo nudi tako upravičencem projektov kot študentom, prostovoljcem in drugim udeležencem programov financiranja.

EACEA kot del Evropske komisije podpira ukrepe, ki jih je sprejel evropski organ za zagotavljanje varnosti in zaščite vseh udeležencev programov financiranja, pri čemer v celoti spoštuje vse omejevalne ukrepe, sprejete na nacionalni ravni. Komisija se je zavezala, da bo svoje dejavnosti prilagodila in se prek njih odzvala na razmere v zvezi s pandemijo.

V primeru zastoja ali pojava ovir pri izvajanju projektov ali pogodb zaradi širjenja pandemije Covid-19 je treba po elektronski pošti nemudoma obvestiti pristojnega projektnega referenta agencije EACEA.

Za več informacij kliknite naslednjo povezavo.