Srečanje več kot 45 strokovnjakov iz dvanajstih držav skupine Načrta za gradbeništvo in predstavnikov Evropske komisije

Srečanja

Španski Fundación Laboral de la Construcción je 5. in 6. oktobra organiziral četrto srečanje partnerjev projekta Načrta za gradbeništvo (Construction Blueprint) iz programa Erasmus+. V okviru slednjega se za potrebe Evropske unije razvija nov strateški pristop na področju strokovnih znanj v gradbeništvu.

Fundación Laboral de la Construcción je bil virtualni gostitelj četrtega srečanja partnerjev projekta, ki je potekalo 5. in 6. oktobra, udeležilo se ga je več kot 45 strokovnjakov iz dvanajstih držav ter predstavniki Evropske komisije.

Kriza zaradi koronavirusov je zamajala delovna okolja, spremenila načrte in delovne urnike. Te motnje so vplivale tudi na razvoj projekta Construction Blueprint. Zato so partnerji dva dni analizirali posledice, ki jih ima vpliv pandemije Covid-19 za nadaljevanje te pobude Erasmus+, pregledali dosežke v teh skoraj dveh letih projekta in ponovno sestavili delo za drugi del, ki se bo začel januarja 2021.

Srečanja se je udeležil tudi Pavol Krempaský, vodja projekta za upravljanje programov in dejavnosti v enoti A2 – Erasmus+: Erasmus – platforme, kompetence in inovacije pri Evropski komisiji; Roman Horvath, zadolžen za EU politike pri Generalnem direktoratu za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP – ki spada pod Generalni direktorat za rast – pri Evropski komisiji; in Felix Rohn, predstavnik EU politike pri enoti za kompetence in kvalifikacije pri Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji. Predstavniki Evropske komisije (EK) so srečanje izpostavili kot “zelo konstruktivno srečanje” in pozitivno sprejeli spremembe in prilagoditve ter ponudili tudi prispevke za izboljšave.

Rezultati in naslednji koraki

Nekateri prvi rezultati, doseženi v okviru projekta Construction Blueprint, so:

  • Analiza PESTLE: Poročilo o političnih, gospodarskih, socialnih, tehnoloških, pravnih in okoljskih dejavnikih, ki vplivajo na gradbeništvo in lahko vplivajo na pomanjkanje, vrzeli in neusklajenost znanj in spretnosti.
  • Interaktivni zemljevid z več kot 120 evropskimi dobrimi praksami, opredeljenimi v dvanajstih državah kot inovativne pobude, ki obravnavajo vrzeli in neskladja na področju znanj in spretnosti na področjih energetske učinkovitosti, digitalizacije, krožnega gospodarstva in/ali varnosti in zdravja pri delu, ki je na voljo na spletni strani projekta.
  • Spletna stran projekta je prevedena v devet jezikov: angleščinašpanščinanemščinaslovenščinafinščinafrancoščinagrščinaitalijanščinain litovščina. V kratkem pa tudi v poljščino in portugalščino.
  • Začetek delovanja zveze sektorskih znanj in spretnosti v gradbeništvu (Construction Blueprint Sectoral Skills Alliance): prek skupine LinkedIn “Construction Blueprint Sectoral Skills Alliance” (Zveza sektorskih znanj in spretnosti v gradbeništvu) in drugih pobud. Zveza povečuje število članov. V njem lahko sodelujejo strokovnjaki, podjetja in drugi subjekti, povezani z usposabljanjem v gradbenem sektorju. Septembra 2020 je slovenski partner organiziral prvi javni promocijski dogodek.

Drugi, ki že potekajo in bodo pripravljeni v drugi fazi projekta, so

  • Opazovalnica (observatorij) potreb po usposabljanju v gradbeništvu: zasnova perspektivne evropske opazovalnice potreb gradbenih podjetij po znanju in spretnostih s področja digitalizacije, krožnega gospodarstva in energetske učinkovitosti. To orodje, ki temelji na veliki količini podatkov in metodologiji napovedovanja, se bo izvajalo na nacionalni in nadnacionalni ravni ter bo ponudilo dodano vrednost Evropskemu observatoriju gradbenega sektorja (ECSO) in Evropskemu centru za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop).
  • Posebno usposabljanje na področjih energetske učinkovitosti, digitalizacije in krožnega gospodarstva.
Načrt za varnost in zdravje pri delu

Miguel de Gracia, vodja mednarodnih projektov Fundación Laboral de la Construcción, je partnerjem projekta Construction Blueprint predstavil rezultate projekta Načrt za VZD, ki jim ga je Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) decembra 2018 zaupala z namenom, da bi dopolni strateški pristop za izboljšanje usposabljanja na področju zdravja in varnosti v gradbeništvu.

V okviru projekta Načrt za VZD je bil razvit posodobljen in celovit okvir usposabljanja za obravnavanje novih nastajajočih potreb na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih z energetsko učinkovitostjo in trajnostnimi materiali v gradbenem sektorju, zlasti glede novih gradbenih in izolacijskih materialov ter tehnologij in posameznih postopkov. Program usposabljanja, ki bo kmalu na voljo, je sestavljen iz osmih modulov o izolacijskih in tesnilnih materialih; zaključnih materialih; bitumenskih materialih; trajnostnih materialih; izolacijskih operacijah; obrnjenih zelenih strehah; sistemih obnovljivih virov energije in ravnanju z odpadki.

Kaj je Načrt za gradbeništvo?

Fundación Laboral de la Construcción od januarja 2019 vodi projekt Načrt za gradbeništvo (Construction Blueprint), projekt Erasmus+, katerega glavni cilj je razviti nov strateški pristop k strokovnim spretnostim v evropski gradbeni industriji ter izboljšati usklajenost med potrebami podjetij in spretnostmi, ki jih zagotavljajo centri za usposabljanje. Za uspešno uresničitev tega izziva pobuda združuje tri evropske sektorske organizacije, devet nacionalnih sektorskih predstavnikov ter dvanajst ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokošolskega izobraževanja iz dvanajstih držav Evropske unije.

Ob Načrtu za gradbeništvo obstajajo tudi drugi “sektorski načrti”, ki temeljijo na strategiji za sodelovanje na področju sektorskih kompetenc, ki je ena od ključnih pobud Nove agende za evropske kompetence.

V okviru te strategije zainteresirane strani sodelujejo v vertikalnih sektorskih konzorcijih, imenovanih tudi združenja za sektorske spretnosti, da bi razvile in izvajale strategije za odpravo pomanjkanja spretnosti v teh sektorjih. Ta sektorska združenja združujejo ključne zainteresirane strani, vključno s podjetji, sindikati, raziskovalnimi ustanovami, ustanovami za izobraževanje in usposabljanje ter javnimi organi.

Namen te strategije je odpraviti pomanjkanje znanj in spretnosti ter brezposelnost, temelji pa na predhodnem delu Evropske komisije in partnerjev pri odpravljanju vrzeli v znanju in spretnostih v teh sektorjih.

Evropska komisija je v prvem valu, ki se je začel leta 2018, uvedla razpis za razvoj načrtov spretnosti v avtomobilskem sektorju, sektorju pomorske tehnologije, sektorju geoprostorskih informacij, sektorju tekstila, oblačil, usnja in obutve ter sektorju turizma. V drugem valu (2019) so bili sektorji proizvodnja (predelovalne dejavnosti), gradbeništvo, pomorski promet in jeklarska industrija. Tretji val (2020) vključuje sektorje biogospodarstva, novih tehnologij in inovacij v kmetijstvu; baterij za elektromobilnost, obrambnih tehnologij, energetske vrednostne verige-digitalizacije, energetsko intenzivnih industrij/industrijske simbioze, proizvodnje mikroelektronike in oblikovanja. Četrti val bo vključeval načrte sektorjev: veriženje blokov, kulturna dediščina, kibernetska varnost, oskrbovalna industrija in železniški promet, socialna podjetja za vključevanje delovne sile in upravljanje stavb.