Pedmede järjestää keskustelun rakennustaitojen haasteista Kreikan alan asiantuntijoiden kanssa.

Sin categoría

Pedmede järjesti menestyksekkäästi asiantuntijoiden välisen pyöreän pöydän keskustelun ja tukitapahtuman, jonka otsikkona oli ”Rakennusalan osaamishaasteet” – osana Construction Blueprint -hanketta.

Tapahtuma järjestettiin verkossa 14. heinäkuuta 2021 osana eurooppalaista Erasmus+ Construction Blueprint -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää uusi strateginen lähestymistapa – Sectoral Skills Alliance in Construction sector.

Tilaisuuteen osallistui ansioituneita poliittisen kentän, akateemisten alojen, yleisön, ympäristöalan, työmarkkinaosapuolten ja keskeisten sidosryhmien jne. edustajia, jotka jakoivat kokemuksiaan, hyviä käytäntöjään, mielipiteitään ja ehdotuksiaan rakennusteollisuuden kestävyyden, innovoinnin ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Erityisesti kolmessa pyöreän pöydän keskustelussa, jotka käytiin kolmessa alaryhmässä (energiatehokas, kiertotalous, digitaalitalous), joihin osallistujat oli jaettu, nousivat esiin rakennusalan tärkeimmät haasteet, jotka liittyvät sen siirtymiseen energiatehokkaaseen, kiertotalouteen ja digitaalitalouteen. Korostettiin voimakkaasti rakennusalan työvoiman uudelleenkoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja ristiinkoulutuksen tarvetta, sillä se on edellytys nopeaan vallankumoukseen vastaamiselle ja työmarkkinoiden tuleviin tarpeisiin sopeutumiselle.

Keskustelun keskeiset tulokset ovat olennainen panos Construction Blueprint -hankkeeseen, joka tarjoaa puitteet alan taito- ja koulutustarpeiden kartoittamiselle Kreikassa digitalisaation, kiertotalouden ja energiatehokkuuden aloilla.

Construction Blueprint -hanke, jossa Pedmede on mukana Kreikan rakennusalan edustajana, on rakennusalan virstanpylväshanke, joka kokoaa yhteen 24 kumppania 12 EU-maasta, jotka yhdessä kehittävät alan osaamisallianssia.

Haluamme kiittää lämpimästi tapahtuman puhujia ja osallistujia, jotka tukivat aktiivisesti tätä aloitetta läsnäolollaan ja roolillaan!

Voit seurata hankkeen kehitystä sen verkkosivuston kautta sekä seuraamalla sitä sosiaalisessa mediassa.