Saksa käsittelee osaamista ja taitoja rakennusalalla

Sin categoría

Construction Blueprint -hankkeen kolme saksalaista kumppania järjestivät hankkeen tueksi tilaisuuden, jossa ne esittelivät konsortion tuloksia ja tavoitteita.

26. huhtikuuta 2022 Saksan rakennusliitto ZDB yhdessä hankkeen saksalaisten ammatillisen koulutuksen tutkintokumppaneiden, Bildungszentren des Baugewerbes e.V.:n ja Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH:n kanssa edistivät EU-hankkeen sisältöä ja tuloksia DHKT:ssä, joka on 53 saksalaisen käsityöläiskamarin kattojärjestö.

Suunnitteluryhmän ”Kansainvälinen ammatillinen koulutus” 27 osallistujan joukossa oli edustajia käsityökamareista, Saksan ammatillisen koulutuksen tutkimuslaitoksesta, käsityöalan täydennyskoulutuksen keskustoimistosta (ZWH), ammatillisista oppilaitoksista, saksalais-fanskalaisesta nuorisotoimistosta (DFJW) ja joistakin alakohtaisista järjestöistä.

Lisäksi kolme kumppania järjestivät Berliinissä hybridityöpajan, jossa hankkeen tulokset jaettiin rakennusalan keskeisille koulutustoimijoille ja koordinaattoreille ja jossa parhaassa tapauksessa luotiin synergiaetuja parhaillaan käynnissä olevaa rakennusalan ammattien uudelleenjärjestelyprosessia varten. Niin sanottuja MOOCeja esiteltiin ja arvioitiin.

EU-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erityisesti energiatehokkuutta, kiertotaloutta ja digitalisaatiota koskevia opetussuunnitelmia rakennusalalle. Useita verkko-opetussuunnitelmia on mukautettu tai suunniteltu erityisesti eri rakennusalan ammatteihin (muurari, kirvesmies, sähköasentaja, rappaaja, putkimies, rakennuspäällikkö), ja kumppanit kääntävät niitä parhaillaan kansallisille kielille. Nämä eurooppalaiset opetussuunnitelmat ovat tällä tasolla täysin uusia, ja niillä on mahdollisuus saattaa rakennusalan ammattilaiset perustietämykseen näissä aiheissa.

Niiden pohjalta on kehitetty erilaisia verkkokursseja (Massive Open Online Course -MOOC). Kaikki kurssit ovat hankkeen osallistujille maksuttomia, eikä niihin tarvita kouluttajaa. Kunkin kurssin suorittamisesta saa todistuksen. Verkkokurssit on tarkoitus antaa ammatillisten koulutuskeskusten käyttöön.

Tällä hetkellä selvitetään vielä, miten hyödyntämistä voidaan oikeudellisesti edistää ja turvata. Kaksi verkkokurssia (toistaiseksi vain englanniksi) on saatavilla maksutta yksinkertaisen rekisteröitymisen jälkeen: ”BIMcert: Mikä on BIM ja digitaalinen rakentaminen? Intro to BIM tools for Low Energy Building Construction”.