Η Γερμανία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις ικανότητες και τις δεξιότητες στo κλάδο των κατασκευών

Εκδηλώσεις

Οι τρεις Γερμανοί εταίροι του προγράμματος Construction Blueprint διοργάνωσαν εκδήλωση για την υποστήριξη του έργου, όπου παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τους στόχους που αντιμετωπίζει η κοινοπραξία.

Στις 26 Απριλίου 2022, η Γερμανική Ομοσπονδία Κατασκευών ZDB μαζί με τους Γερμανούς εταίρους του έργου για τα προσόντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Bildungszentren des Baugewerbes e.V. και το Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH προώθησαν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου της ΕΕ στο DHKT, τον οργανισμό ομπρέλα των 53 γερμανικών βιοτεχνικών επιμελητηρίων.

Μεταξύ των 27 συμμετεχόντων στην ομάδα σχεδιασμού “Διεθνής Επαγγελματική Κατάρτιση” (International Vocational Training) ήταν εκπρόσωποι των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, του Γερμανικού Ινστιτούτου Έρευνας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση – Κατάρτιση, της Central Office for Continuing Education in the Skilled Crafts (ZWH), των επαγγελματικών σχολών, του Γαλλογερμανικού Γραφείου Νεολαίας (DFJW) και ορισμένων κλαδικών ενώσεων.

Επιπλέον, οι τρεις εταίροι διοργάνωσαν ένα υβριδικό εργαστήριο στο Βερολίνο προκειμένου να μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου με βασικούς φορείς και συντονιστές της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα και, στην καλύτερη περίπτωση, να δημιουργήσουν συνέργειες για την τρέχουσα διαδικασία αναδιοργάνωσης των κατασκευαστικών επαγγελμάτων. Παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα λεγόμενα MOOCs (Massive Open Online Course).

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αφιερωμένο στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών για την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Αρκετά προγράμματα σπουδών για διαδικτυακή εκπαίδευση έχουν προσαρμοστεί ή σχεδιαστεί ειδικά για διάφορα επαγγέλματα του κλάδου των κατασκευών (χτίστης, ξυλουργός, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, υδραυλικός, υπεύθυνος  εργοταξίου) και επί του παρόντος μεταφράζονται από τους εταίρους στις εθνικές γλώσσες. Αυτά τα προγράμματα σπουδών είναι εντελώς νέα σε αυτό το επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών μ ‘ένα βασικό επίπεδο γνώσεων.

Με βάση αυτά, έχουν αναπτυχθεί διάφορα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης (Massive Open Online Course -MOOC) και όλα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες στο έργο και δεν απαιτούν εκπαιδευτή/α. Με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος χορηγείται πιστοποιητικό. Τα διαδικτυακά μαθήματα πρόκειται να διατεθούν προς χρήση στα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προς το παρόν, εξακολουθεί να εξετάζεται πώς μπορεί να προωθηθεί και να διασφαλιστεί νομικά η χρήση τους. Δύο διαδικτυακά μαθήματα, – μέχρι στιγμής μόνο στα αγγλικά- είναι διαθέσιμα δωρεάν μετά από απλή εγγραφή: “BIMcert: Τι είναι η ΒΙΜ και οι ψηφιακές κατασκευές; Εισαγωγή στα εργαλεία BIM για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης”.