Liettuassa järjestetyssä tilaisuudessa eri alojen asiantuntijat keskustelivat rakennusalan vaikeuksista ja mahdollisuuksista

Tapahtumat

Liettuan rakennusliitto ja Vilnan rakennusalan koulutuskeskus järjestivät tilaisuuden, jossa esiteltiin Construction Blueprint -hanke, järjestettiin asiantuntijakeskusteluja ja levitettiin hankkeen tuloksia.

Liettualaiset kumppanit järjestivät 28. syyskuuta 2022 Construction Blueprint -tapahtuman, johon osallistui 14 osallistujaa eri rakennusaloilta: teollisuudesta, rakentamisesta, tieteellisistä, akateemisista ja sertifiointilaitoksista sekä yritysten ja viranomaisten edustajia. Tapahtuman muoto oli fyysinen kokous, ja se järjestettiin Liettuan rakennusliiton konferenssisalissa.

Tapahtuman moderaattori Robertas Encius Liettuan rakennusliitosta aloitti kokouksen esittelemällä kokoontuneet osallistujat. Tilaisuuden ensimmäisessä osassa yleisölle esiteltiin Construction Blueprint -hanke, sen tavoitteet, mitä töitä tehdään, mitä ongelmia ratkaistaan ja mitä vaikeuksia kohdataan.

Tilaisuuden toisessa osassa osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, jotka jaettiin eri kabinetteihin. Siellä heitä pyydettiin keskustelemaan, nostamaan esiin ongelmia ja ehdottamaan vaihtoehtoja/ratkaisuja kolmesta aiheesta: energiatehokkuus, digitalisaatio ja kiertotalous. Rakennusalan eri näkökohtia tarkasteltiin, erityisesti pätevyyden ja osaamisen puutetta. Kaikki kolme ryhmää koostuivat osallistujista, joilla oli mahdollisimman erilaiset profiilit.

Pienryhmissä käytyjen keskustelujen jälkeen kaikki osallistujat kokoontuivat jakamaan tuloksia ja ajatuksia sekä keskustelemaan näistä kolmesta aiheesta yhdessä sovittamalla niiden tulokset yhteen viiden kierteen (poliittinen, sosiaalinen, koulutuksellinen, ympäristöllinen ja taloudellinen) kanssa.

Tilaisuuden viimeinen osa koostui hankkeen tulosten esittelystä ja osallistujien viimeisistä ajatuksista. Yleisesti ottaen osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että suuren menestyksen saavuttaminen rakennusalalla, erityisesti energiatehokkuuden, digitalisaation ja kiertotalouden aloilla, riippuu ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta, ammattitaitoisista rakennusinsinööreistä ja nuorten houkuttelemisesta rakennusalalle.