Nemčija obravnava kompetence in znanja v gradbeništvu

Dogodki

Trije nemški partnerji projekta Construction Blueprint so v podporo projektu organizirali dogodek razširjanja, na katerem so predstavili rezultate in cilje, ki jih obravnava konzorcij.

Nemška gradbena zveza ZDB je 26. aprila 2022 skupaj z nemškimi partnerji projekta, ki se ukvarjajo s kvalifikacijami na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, združenjem Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB) in Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (BFW NRW) na DHKT, krovni organizaciji 53 nemških obrtnih zbornic, promovirala vsebino in rezultate tega evropskega projekta.

Med 27 udeleženci načrtovalne skupine “Mednarodno poklicno usposabljanje” so bili predstavniki obrtnih zbornic, Nemškega raziskovalnega inštituta za poklicno izobraževanje in usposabljanje, Centralnega urada za nadaljnje izobraževanje v obrti (ZWH), poklicnih šol, Francosko-nemškega urada za mladino (DFJW) in nekaterih sektorskih združenj.

Poleg omenjenega so vsi trije partnerji v Berlinu organizirali hibridno delavnico, da bi rezultate projekta predstavili ključnim akterjem izobraževanja in koordinatorjem v gradbenem sektorju ter v najboljšem primeru ustvarili sinergije za proces reorganizacije gradbenih poklicev-kvalifikacij, ki trenutno poteka. Predstavljeni in ocenjeni so bili tako imenovani MOOC-nova spletna učna orodja.

Projekt EU je namenjen zlasti razvoju in pilotnemu izvajanju učnih načrtov za energetsko učinkovitost, krožno gospodarstvo in digitalizacijo v gradbeništvu. Več učnih načrtov za spletne učne programe je bilo posebej prilagojenih ali oblikovanih za različne gradbene poklice (zidar, tesar, elektrikar, pleskar, inštalater, vodja gradbenih del) in jih partnerji trenutno prevajajo v nacionalne jezike, da bodo dostopni v nacionalnem jeziku v MOOC orodju. Ti evropski učni načrti so na tej ravni povsem novi in imajo potencial, da gradbenim strokovnjakom omogočijo osnovno in višjo raven znanja na teh treh področjih.

Na njihovi podlagi so bili razviti različni prosto dostopni spletni tečaji usposabljanja (Massive Open Online Course -MOOC). Vsi tečaji so za udeležence projekta brezplačni in zanje ni potreben inštruktor. Za zaključek vsakega tečaja se izda potrdilo. Spletni tečaji bodo na voljo centrom za poklicno usposabljanje, da jih bodo lahko uporabljali.

Trenutno se še vedno preučuje, kako bi bilo mogoče uporabo pravno izpopolniti in zavarovati. Dva spletna tečaja (zaenkrat sta na voljo le v angleščini) sta po preprosti registraciji na voljo brezplačno: “BIMcert: Kaj je BIM in digitalna gradnja? Intro to BIM tools for Low Energy Building Construction” (Uvod v orodja BIM za gradnjo nizkoenergijskih stavb).