Podczas wydarzenia, które odbyło się na Litwie, specjaliści z różnych dziedzin dyskutowali o trudnościach i możliwościach w sektorze budowlanym

Sin categoría

Litewskie Stowarzyszenie Budowlane i Wileńskie Centrum Szkoleniowe Budownictwa zorganizowały wydarzenie, podczas którego zaprezentowano projekt Construction Blueprint, zorganizowano debaty z ekspertami i rozpowszechniono wyniki projektu.

Partnerzy litewscy, 28 września 2022 r., zorganizowali wydarzenie zatwierdzające Construction Blueprint, w którym wzięło udział 14 uczestników z różnych sektorów budownictwa: produkcyjnego, budowlanego, naukowego, akademickiego, instytucji certyfikujących oraz przedstawicieli firm i władz. Wydarzenie miało formę fizycznego spotkania i odbyło się w sali konferencyjnej Litewskiego Stowarzyszenia Budowlanego.

Moderator wydarzenia, Robertas Encius z Litewskiego Stowarzyszenia Budowlanego, rozpoczął spotkanie od przedstawienia zgromadzonych uczestników. W pierwszej części wydarzenia publiczność została zapoznana z projektem Construction Blueprint, jego celami, jakie prace są wykonywane, jakie problemy są rozwiązywane i jakie trudności napotykają.

W drugiej części wydarzenia uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy i rozdzieleni do różnych gabinetów. Tam zostali poproszeni o debatę, poruszenie problemów i zasugerowanie opcji/rozwiązań na trzy tematy: efektywność energetyczna, cyfryzacja i gospodarka o obiegu zamkniętym. Zbadano różne aspekty sektora budowlanego, w szczególności brak kwalifikacji i kompetencji. Wszystkie trzy grupy składały się z uczestników o możliwie najbardziej zróżnicowanych profilach.

Po debatach w małych grupach wszyscy uczestnicy spotkali się, aby podzielić się wynikami i przemyśleniami oraz debatować nad tymi trzema tematami, dopasowując ich wyniki do pięciu helis (politycznej, społecznej, edukacyjnej, środowiskowej i ekonomicznej).

Ostatnia część wydarzenia składała się z prezentacji wyników projektu i ostatnich przemyśleń uczestników. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy zgodzili się, że osiągnięcie wielkiego sukcesu w sektorze budowlanym, zwłaszcza w dziedzinie efektywności energetycznej, cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, zależy od dostępności wykwalifikowanej siły roboczej, wykwalifikowanych inżynierów budowlanych i przyciągania młodych ludzi do sektora budowlanego.